Įeiti
Publikuota: 2016.03.10. Atnaujinta:

Dėl elektros energijos perdavimo, persiuntimo paslaugų kainų ir visuomeninių kainų taikymo už 2016 m. sausio mėnesį


Komisija, reaguodama į vartotojams ir elektros energetikos įmonėms kylančius klausimus dėl sąskaitos už 2016 m. sausio mėnesį suteiktas elektros energijos perdavimo, persiuntimo ir visuomeninio tiekimo paslaugas bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, parengė ir teikia viešą išaiškinimą dėl elektros energijos kainų taikymo.

Energetikos įstatymo 19 straipsnio 3 dalis nustato, kad valstybės reguliuojamos kainos turi būti skelbiamos viešai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip, ir taikomos nuo mėnesio pirmos dienos. Elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 67 straipsnio 2 dalis nustato, kad perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninės elektros energijos kainos reguliuojamos Komisijai nustatant viršutines kainų ribas. Konkrečias perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomenines elektros energijos kainas ir tarifus nustato ir keičia paslaugos teikėjas. Įstatymo 69 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad paslaugos teikėjo nustatytas kainas ir tarifus per 30 kalendorinių dienų nuo paslaugos teikėjo prašymo gavimo dienos skelbia Komisija, prieš tai patikrinusi, ar nustatant kainas ir tarifus nebuvo pažeisti kainų ir tarifų nustatymo reikalavimai, ar nediskriminuojami vartotojai.

Vadovaudamasi minėtomis teisės aktų nuostatomis Komisija 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-582 paskelbė LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką ir 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-621 paskelbė AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką bei Visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką Teisės aktų registre, t. y. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki elektros energijos kainų įsigaliojimo 2016 m. sausio 1 d.

2015 m. lapkričio 17 d. buvo priimtas Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau – Pakeitimo įstatymas), kuriuo pakeista tiekimo saugumą užtikrinančios dujų sistemos finansavimo schema. Pakeitimo įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyta pareiga Komisijai apskaičiuoti ir tvirtinti 2016 metų ir vėlesnių metų valstybės reguliuojamas kainas vadovaujantis šio įstatymo nuostatomis bei priimti šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis Pakeitimo įstatymo nuostatomis, Komisija 2016 metams pakoregavo elektros energijos kainas:
1. 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. O3-678 pakeitė elektros energijos rinkos kainą;
2. 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-686 pakeitė sisteminių paslaugų kainą;
3. 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-687 pakeitė viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainą;
4. 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3-688 pakeitė AB LESTO elektros energijos visuomeninės kainos viršutines ribas buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų.

Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Įstatymo 69 straipsnio 8 dalimi ir Pakeitimo įstatymo 4 straipsniu, Komisija 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-696 (toliau – Nutarimas I) paskelbė pakeistas LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugų kainas ir jų taikymo tvarką. 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-697 (toliau – Nutarimas II) paskelbė pakeistas AB LESTO elektros energijos persiuntimo paslaugos kainas ir jų taikymo tvarką bei Visuomenines elektros energijos kainas ir jų taikymo tvarką.

Pažymėtina, kad vadovaujantis Įstatymo ir Pakeitimo įstatymo nuostatomis, 2015 m. gruodžio 30 d. Komisijos priimti nutarimai pakeitė Komisijos prieš mėnesį iki įsigaliojimo, t. y. 2016 m. sausio 1 d., paskelbtas kainas, todėl už 2016 m. sausio ir vėlesniais mėnesiais suteiktas elektros energijos perdavimo, persiuntimo ir visuomeninio tiekimo paslaugas turi būti taikomos Nutarimu I ir Nutarimu II paskelbtos LITGRID AB ir AB LESTO elektros energijos kainos.