Įeiti
Publikuota: 2016.12.13. Atnaujinta:

Viešoji konsultacija dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo


Siekiant užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą, Komisija skelbia viešajai konsultacijai AB „Energijos skirstymo operatorius" parengtą elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai:
• numatyta, kad gaminantiems vartotojams (buitiniams vartotojams, biudžetinėms ar viešosioms įstaigoms, gaminančioms elektros energiją savo reikmėms bei ūkio poreikiams), bus taikomos vienodos prijungimo prie elektros energijos skirstymo tinklų sąlygos ir reikalavimai kaip ir elektros energijos gamintojams, kuriems netaikomos skatinimo priemonės;
• keičiasi informacijos teikimo apie vykdomus projektus tvarka: gamintojai įsipareigoja elektros tinklų operatoriui paštu arba el. paštu kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip per 10 d. nuo ketvirčio pabaigos, teikti informaciją apie vykdomo projekto eigą ir ketinimų protokolo sąlygų vykdymą (anksčiau ši informacija buvo teikiama iki kiekvieno mėnesio 10 d.).

Šie pakeitimai leis užtikrinti aiškią ir skaidrią pasinaudojimo elektros tinklais tvarką visiems rinkos dalyviams. 

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir Komisijos interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2017 m. sausio 12 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Visos rinkos dalyvių pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".