Įeiti
Publikuota: 2016-04-21. Atnaujinta:

Keičiasi vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų įkainiai


Siekiant užtikrinti, kad vartotojams, prijungiantiems savo elektros įrenginius prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ skirstomųjų tinklų, būtų taikomos faktinėmis operatoriaus sąnaudomis pagrįstos prijungimo įmokos, Komisija patvirtino naujus prijungimo įkainius, kurie galios nuo 2016 m. birželio 1 d.

Palyginus su dabar galiojančiais prijungimo įkainiais, įmoka už leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą beveik penktadaliu mažėja I grupės vartotojams*, visų grupių vartotojams reiks 13–22 proc. mažiau mokėti už elektros tinklo nutiesimą.


1 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai, Eur be PVM (apmokama 100 proc. darbų vertės)

Vartotojų grupė*Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą ​ ​
2015 m.2016 m.Pokytis (%)2015 m.2016 m.Pokytis (%)
I grupė 28,1322,87-18,70---
II grupė 126,59153,47+21,2321,7817,08-21,58
III grupė 52,1057,01+9,4222,5219,51-13,37

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamojo, t.y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

I grupės vartotojams įmoka už leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą mažėja dėl operatoriaus faktiškai 2015 m. patirtų mažesnių šių darbų sąnaudų (prijungiama daugiau vartotojų, kurių prijungimui nereikalingi didelės apimties darbai), II ir III grupės vartotojams ši įmoka didėja atitinkamai kiek daugiau nei penktadaliu ir beveik 10 proc. dėl poreikio įrengti daugiau transformatorinių bei padidėjusių projektų rengimo išlaidų.  

Skirstomojo tinklo operatoriaus vartotojams taikomi prijungimo įkainiai yra perskaičiuojami kasmet, įvertinant faktiškai patiriamas sąnaudas.

2 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems vartotojams, Eur be PVM (apmokama 20 proc. darbų vertės)

Vartotojų grupė*Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2015 m.2016 m.Pokytis (%)2015 m.2016 m.Pokytis (%)
I grupė 5,634,57-18,83---
II grupė 25,3230,69+21,214,363,42-21,56
III grupė 10,4211,40+9,404,503,90-13,33

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamojo, t.y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

3 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai kitiems vartotojams, Eur be PVM (apmokama 40 proc. darbų vertės)

Vartotojų grupė*Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą (EUR) ​ ​Įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą (EUR) ​ ​
2015 m.2016 m.Pokytis (%)2015 m.2016 m.Pokytis (%)
I grupė 11,259,15-18,67---
II grupė 50,6461,39+21,238,716,83-21,58
III grupė 20,8422,80+9,409,017,80-13,43

I grupės vartotojams netaikoma elektros tinklo nutiesimo dedamojo, t.y. įkainis už 1 m elektros tinklo nutiesimą.

* Vartotojų grupės:
* I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų, nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;
II grupė
– vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
III grupė
– vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).