Įeiti
Publikuota: 2016.04.14. Atnaujinta: 2016.04.15

Vyko 5-asis Europos Rytų partnerystės seminaras energetikos reguliavimo institucijoms


foto2.jpgKomisija kartu su Europos energetikos reguliuotojų taryba (CEER) ir Europos Komisija 2016 m. balandžio 12–13 d. suorganizavo 5-ąjį Europos Rytų partnerystės seminarą energetikos reguliavimo institucijoms.

Renginyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas energetikos sektoriaus priežiūrai, duomenų iš rinkos dalyvių rinkimo ir apdorojimo aktualijoms. Dalyviai iš Austrijos, Didžiosios Britanijos, Rytų partnerių – Armėnijos, Azerbaidžano, Baltarusijos, Gruzijos, Gruzijos, Ukrainos, tarptautinių organizacijų bei Komisijos atstovai diskutavo apie rinkos duomenų rinkimo svarbą, priimant reguliavimo sprendimus, duomenų konfidencialumo ir patikimumo reikalavimus, renkamų duomenų apimtis, tvarkymo technines galimybes bei teisinius aspektus.

Taip pat buvo pristatyta pažanga rengiant naujausią ES energijos rinkų stebėjimo ataskaitą (rengia ACER), vykdomi tarptautinio bendradarbiavimo projektai šalių gebėjimams duomenų surinkimo ir apdorojimo srityje stiprinti. Seminaro dalyviai taip pat turėjo galimybę geriau susipažinti su Lietuvos elektros energijos rinkos dalyviais – renginio metu organizuota išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę.

Europos Rytų partnerystės seminaras energetikos reguliavimo institucijoms organizuojamas pagal Rytų partnerystės 2014–2017 m. programą. Anksčiau seminarai vyko Vienoje (2012 m.), Tbilisyje (2013 m.), Londone (2014 m.), Kišiniove (2015 m.).

foto3.jpgfoto1.jpg