Įeiti
Publikuota: 2015.12.18. Atnaujinta:

ACER Reguliuotojų valdybos posėdyje – svarbiausi 2015 metų darbai


Gruodžio 16 d. Liublianoje paskutinį kartą šiais metais buvo susirinkusi Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) Reguliuotojų valdyba.

Europos Komisijos (EK), ACER bei Nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų iš 28 Europos Sąjungos šalių atstovai susipažino su Energetikos sąjungos kūrimo 2015-ais metais pažanga, EK vykdytos viešosios konsultacijos dėl elektros energijos rinkos peržiūros preliminariais rezultatais, kitais metais planuojamomis EK teisėkūros iniciatyvomis.

Susitikimo dalyviai taip pat diskutavo apie ACER bendradarbiavimo su Europos perdavimo sistemų operatorių organizacijomis tobulinimą, siekiant efektyvesnio keitimosi informacija, ypač rengiant ir įgyvendinant tinklų kodeksus. Kitais metais tam numatyta skirti ypatingą dėmesį, kad būtų užtikrintas tinkamas kodeksų įgyvendinimas ir priežiūra.

Nuo šių metų spalio mėn. rinkos dalyviai ACER teikia privalomą informaciją apie sandorius biržoje ir pagrindinius duomenis, susijusius su Europos dujų / elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (angl. ENTSO). Susitikimo metu nacionalinių energetikos reguliavimo institucijų atstovai buvo informuoti apie rinkos dalyvių aktyvumą, ACER administruojamoje sistemoje registruojamų įrašų srautus, potencialius didmeninės rinkos skaidrumo pažeidimo atvejus, taip pat patikslintos administravimo procedūros dėl informacijos apie rinkos priežiūrą keitimosi tarp nacionalinių reguliuotojų ir ACER.

Dar vienas svarbus susitarimas – gerosios praktikos rekomendacijos, kuriomis nustatytos vieningos taisyklės Europos Sąjungos bendro intereso projektų vertinimui. Tai padės išvengti tarp nacionalinių reguliuotojų kylančių nesutarimų dėl tarptautinių energetikos infrastruktūros projektų kaštų padalijimo suinteresuotoms šalims.