Įeiti
Publikuota: 2015.12.22. Atnaujinta:

Komisija UAB „Vilniaus energija“ skyrė 600 tūkst. eurų baudą


Komisija, įvertinusi UAB „Vilniaus energija“ veiksmus už informacijos nepateikimą atliekant bendrovės 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos patikrinimą, siekiant įsitikinti teisingu sąnaudų paskirstymu tarp reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos bei kitų vykdomų komercinių veiklų, priėmė sprendimą UAB „Vilniaus energija“ skirti 600 tūkst. Eur baudą ir numatė 5 darbo dienų terminą pažeidimui pašalinti.

Komisija gruodžio 22 d. posėdyje pabrėžė, kad UAB „Vilniaus energija“, nepateikdama visos būtinos informacijos patikrinimui atlikti, tokiais veiksmais tikslingai vilkina patikrinimo procesą, o tai neleidžia Komisijai užtikrinti, kad UAB „Vilniaus energija“ šilumos bazinės kainos dedamosios naujam baziniam 3–5 metų reguliavimo laikotarpiui būtų nustatytos  tik būtinųjų sąnaudų pagrindu, kas garantuotų maksimalią vartotojų teisių apsaugą.

Komisija dar 2015 m. spalio 29 d. įspėjo UAB „Vilniaus energija“, kad bendrovė, nepateikdama ar pateikdama Komisijai tik fragmentuotus duomenis, kurių pagrindu nėra galimybės įsitikinti reguliuojamos veiklos sąnaudų pagrįstumu, pažeidžia reguliuojamos veiklos sąlygas.

Primename, kad Komisija UAB „Vilniaus energija“ planinį patikrinimą pradėjo 2015 m. rugpjūčio 12 d., siekdama įsitikinti, kad bendrovė 2012–2014 m. laikotarpiu teisingai paskirstė reguliuojamos veiklos sąnaudas, t. y. vilniečiai už šilumos energiją mokėjo tik būtinosiomis UAB „Vilniaus energija“ sąnaudomis pagrįsta kaina.

UAB „Vilniaus energija“ patikrinimas turėjo būti baigtas iki 2015 m. gruodžio 31 d., tačiau bendrovei nepateikus patikrinimui reikalingų duomenų ir informacijos, patikrinimas bus tęsiamas ir 2016 metais.