Įeiti
Publikuota: 2015-12-15. Atnaujinta:

„Nord Pool Spot“ AS – paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius


Nuo 2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvoje paskirtojo elektros energijos operatoriaus funkcijas pradeda vykdyti „Nord Pool Spot“ AS. Tokį sprendimą posėdyje priėmė Komisija, įvertinusi elektros biržos operatoriaus veiklą vykdančios „Nord Pool Spot“ AS finansinius, techninius rodiklius bei gebėjimą užtikrinti skaidrumą.

Paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius užtikrins skaidrią platformą prekybai elektros energija, siekiant vieningos ir integruotos elektros energijos rinkos Europoje.

Paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus paskyrimas yra privalomas kiekvienai ES valstybei narei, tai įpareigoja 2015 m. liepos 24 d. priimtas Reglamentas (ES) Nr. 2015/1222 dėl elektros energijos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių nustatymo.

„Nord Pool Spot“ AS paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus funkcijas Lietuvoje vykdys ketverius metus, po to vėl bus pradėtas paskirtojo elektros energijos rinkos operatoriaus paskyrimo procesas. „Nord Pool Spot“ AS taip pat paskirta rinkos operatoriumi ir Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje, Danijoje bei kitose Šiaurės Europos šalyse narėse.