Įeiti
Publikuota: 2015-11-30. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo SGD terminalo saugumo dedamąją 2016 metams


Komisija, įvertinusi AB „Klaipėdos nafta" 2015 m. sąnaudas suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalui eksploatuoti ir planuojamą perduoti dujų kiekį, pakoregavo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (tiekimo saugumo dedamąją) 2016 m.:

Vidiniam išleidimo taškui (Lietuvos Respublikos sistemos naudotojams) – 2,59 Eur/MWh (buvo 2,15 Eur/MWh).

Nustatytam įleidimo taškui (Klaipėdos terminalo įleidimo taške gamtines dujas perkantiems ne Lietuvos Respublikos perdavimo sistemos naudotojams) – 3,26 Eur/MWh (buvo 2,73 Eur/MWh).

Pagrindinės pokyčio priežastys: mažėjantis perdavimo sistema transportuojamų gamtinių dujų kiekis – 2016 m. planuojama perduoti 2 075 mln. m3 dujų, t. y. 12,7 proc. mažiau nei prognozuojamas kiekis 2015 m., taip pat valiutų kursų svyravimas, t. y. dolerio brangimas euro atžvilgiu.  

Saugumo dedamoji yra papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos ir mokama nepriklausomai nuo to, ar dujos perkamos iš SGD terminalo, ar gaunamos iš „vamzdžio". Tai pastoviosios sąnaudos, skirtos užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo darbą ir padengti visoms būtinosioms eksploatavimo sąnaudoms, be kita ko,  įskaitant nuomą bei nusidėvėjimą.

SGD terminalo saugumo dedamoji Komisijos yra nustatyta 2015–2019 metų laikotarpiui, ji gali būti koreguojama ne dažniau kaip kartą per metus.

Atkreipiame dėmesį, kad Seimas 2015 m. lapkričio 17 d. pritarė Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimui dėl pajėgumų paskirstymo modelio įdiegimo gamtinių dujų sektoriuje, dėl ko gali keistis gamtinėmis dujomis elektros energiją gaminančių įmonių sąnaudos, todėl gruodžio mėn. galimi Komisijos sprendimai dėl gamtinių dujų kainų koregavimo.