Įeiti
Publikuota: 2015-11-27. Atnaujinta:

Patvirtinta, kiek elektros energiją gaminantys vartotojai mokės už pasinaudojimą AB „Lesto“ elektros tinklais


Nuo 2016 m. sausio 1 d. keičiasi paslaugų kaina, kurią elektros energiją gaminantys vartotojai mokės už pasinaudojimą AB „Lesto" elektros tinklais.

Mažėja pasinaudojimo tinklais kaina gaminantiems vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie vidutinės įtampos skirstomojo tinklo, jie mokės 1,447 ct/kWh be PVM (buvo 1,586 ct/kWh), prisijungusiems prie žemosios įtampos skirstomojo tinklo 2016 metams nustatyta kaina yra 3,213 ct/kWh be PVM (buvo 3,043 ct/kWh).

Komisija pasinaudojimo AB „Lesto" elektros tinklais paslaugos kainą elektros energiją gaminantiems vartotojams nustato nuo 2015 m. spalio 1 d., atsižvelgdama į 2015 m. liepos 17 d. patvirtintą Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką.

Nustatydama pasinaudojimo elektros tinklais paslaugų kainą Komisija įvertina visas pagrįstas skirstomųjų tinklų operatoriaus patiriamas sąnaudas.