Įeiti
Publikuota: 2015-11-27. Atnaujinta:

Nuo kitų metų keisis tarifai energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams


Komisija perskaičiavo fiksuotus tarifus vėjo, biomasės, biodujų, saulės ir hidroenergiją naudojančioms elektrinėms ir biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, supirkimo tarifus.

Pagrindinė priežastis, kodėl keičiasi tarifai energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, yra ankstesni Komisijos sprendimai, skaičiuojant investicijų grąžą taikyti optimalią kapitalo struktūrą, t. y. 60 proc. skolintas ir 40 proc. nuosavas kapitalas, ir elektros energetikos sektoriaus faktinę palūkanų normą.

Elektros energijos fiksuoti tarifai saulės, vėjo, biodujų, biomasės ir hidroenergiją naudojančioms technologijoms mažėja 3–11 proc. Daugiausia – maždaug dešimtadaliu – tarifai mažėja gamintojams, elektros energiją gaminantiems iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, taip pat turintiems integruotas ir neintegruotas saulės jėgaines. Nustatyti tarifai elektros energijos gamintojams galios nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d.

1 pav. Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, vidutinių fiksuotų tarifų palyginimas, Eur/kWh be PVM


Biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, atveju Komisija įvertino technologinį ypatumą, kad susidaro skirtumas tarp pagaminamo ir realiai į gamtinių dujų sistemą patiekiamų dujų kiekio, todėl biodujų gamintojams nuo 2016 m. sausio 1 d. tarifai didėja 28–36 proc. Jie bus taikomi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

2 pav. Biodujų, tiekiamų į gamtinių dujų sistemas, vidutinių supirkimo tarifų palyginimas, Eur/kWh be PVM