Įeiti
Publikuota: 2015.11.27. Atnaujinta:

Komisija nustatė UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas


Komisija, įvertinusi UAB „Šilalės vandenys" planuojamas įgyvendinti investicijas ir 2014 m. sąnaudas, palyginus su faktinėmis sąnaudomis, nepripažino pagrįstais beveik 55 tūkst. Eur, kaip būtinų geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,02 Eur/m3 (be PVM) geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

UAB „Šilalės vandenys" geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir atsiskaitomųjų apskaitos kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (Eur/m³ be PVM)


Komisijos suderintos UAB „Šilalės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Šilalės rajono savivaldybės tarybai. Bazinės kainos nustatomos 3 metų laikotarpiui ir perskaičiuojamos kasmet.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 89 proc. Šilalės rajono savivaldybės gyventojų, nuotekų tvarkymo – 54 proc. Vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka higienos normas, surenkama ir iki nustatytų reikalavimų išvaloma 100 proc. nuotekų.

UAB „Šilalės vandenys“ 2012–2014 m. Šilalės mieste, Vingininkų gyvenvietėje ir Laukuvos mietelyje nutiesė ir rekonstravo 21,90 km vandentiekio ir 31,58 km nuotekų tinklų, pastatė naujus nuotekų valymo įrenginius, prie vandentiekio tinklų prisijungė 1266 vartotojai, prie nuotekų tinklų – 1263 vartotojai, taip pat renovuoti nuotekų valymo įrenginiai.

2015–2019 m. įmonės veiklos plane numatyta su Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagalba Šilalės rajone, Pajūrio miestelyje, nutiesti 4,32 km geriamojo vandens tinklų ir 4,6 km nuotekų tinklų, rekonstruoti 0,17 km geriamojo vandens tinklų ir 1,23 km nuotekų tinklų, suteikiant galimybę 119 naujų vartotojų prisijungti prie geriamojo vandens tinklų ir 122 naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis.

Praėjusiais metais UAB „Šilalės vandenys“ pardavė 459,2 tūkst. m³ vandens ir priklauso V vandens tiekėjų grupei (paslaugų pardavimai nuo 250 iki 500 tūkst. m3 per metus).