Įeiti
Publikuota: 2015-11-12. Atnaujinta:

Komisija pakoregavo UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo kainos viršutinę ribą 2016 metams


Komisija, išanalizavusi UAB „Intergas" 2015 m. faktinius duomenis bei įvertinusi dujų įmonės pateiktus planinius skaičiavimus, bendrovei 2016 m. nustatė 7,61 Eur/MWh (be PVM) skirstymo kainos viršutinę ribą (2015 m. – 2,73 Eur/MWh be PVM).

Pagrindinė UAB „Intergas" skirstomų gamtinių dujų kainos viršutinės ribos pokyčio priežastis yra mažėjantis gamtinių dujų suvartojimas: 2016 m. AB „Orlen Lietuva" planuojami poreikiai mažėja tris kartus, t. y. nuo beveik 106 mln. m3 šįmet iki beveik 36 mln. m3 kitąmet.

Komisija gamtinių dujų įmonėms skirstymo kainų viršutines ribas nustato 5 metų reguliavimo periodui. Komisijos sprendimu jos gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) dujų kainoms, mokesčiams, dujų kiekiui, dujų įmonėms įgyvendinus su Komisija suderintas investicijas ir t. t., tačiau ne dažniau kaip kartą per metus.

UAB „Intergas" skirsto gamtines dujas dviejose tarpusavyje nesujungtose gamtinių dujų sistemose: Mažeikių rajono savivaldybėje ir Druskininkų savivaldybės teritorijoje.

Konkrečius bendrovės vartotojams taikomus gamtinių dujų tarifus, kurie galios pirmąjį 2016 m. pusmetį, Komisija planuoja patvirtinti iki lapkričio pabaigos.