Įeiti
Publikuota: 2015-10-08. Atnaujinta:

Pranešimas rinkos dalyviams: prasidėjo duomenų teikimas Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai


Komisija informuoja, kad 2015 m. spalio 7 d. didmeninės energijos – dujų ir elektros – rinkų dalyviams įsigaliojo REMIT nustatyta pareiga pranešti Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (toliau – Agentūra) informaciją apie sandorius biržoje ir pagrindinius duomenis, susijusius su Europos dujų / elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu (angl. ENTSO).

Tai visiškai nauja, dujų ir elektros sektoriams individualiai pritaikyta rinkos stebėjimo struktūra, kuri padės atpažinti piktnaudžiavimo atvejus ir nuo jų apsisaugoti Europos energijos rinkose.  Agentūra rinks informaciją apie sandorius biržoje, taip pat vykdys duomenų stebėseną ir atliks pradinę jų analizę bei vertinimą. Nustačius įtartinus atvejus, nedelsiant bus pranešama nacionalinėms reguliavimo institucijoms, kurios inicijuos tolesnį tyrimą.

Daugiau informacijos apie duomenų teikimą Agentūrai rasite čia.

REMIT įgyvendinimas yra būtinas, siekiant Europos energijos vartotojams užtikrinti efektyviai ir skaidriai veikiančias rinkas, daugiau apie tai skaitykite Komisijos interneto svetainėje.