Įeiti
Publikuota: 2015-10-30. Atnaujinta:

Pakeistos elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2016-2020 metams


Komisija, siekdama užtikrinti patikimą ir efektyvų, atitinkantį vartotojų poreikius elektros energijos skirstymo sistemos funkcionavimą, priėmė sprendimą pakeisti AB „Lesto" nustatytą 2016 metams elektros energijos skirstymo vidutinės įtampos tinklais viršutinę ribą – 1,000 ct/kWh be PVM (2015 m. – 1,178 ct/kWh), žemos įtampos tinklais – 1,766 ct/kWh be PVM (2015 m. – 1,550 ct/kWh).

Elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos keičiasi Komisijai papildomai įvertinus AB „Lesto" atliktas naujas investicijas 2014-2015 metų laikotarpiu, kurios skirtos saugiai ir patikimai elektros energijos skirstymo veiklai vykdyti.

Komisija, nustatydama elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos viršutines ribas 2016-2020 metams, AB „Lesto" eksploatuojamo turto efektyvumą vertino pagal LRAIC modelį, taip užtikrindama, kad vartotojai mokėtų tik už efektyviai įgyvendintas investicijas, reikalingas patikimam ir saugiam sistemos veikimui. Komisija AB „Lesto" 2016 metams vidutinės įtampos tinklais nustatė 89,999.260 mln. Eur galutinį leistiną pajamų lygį, žemos įtampos tinklais – 105,228.736 mln. Eur.

Primename, kad elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš: 
- įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- sisteminių paslaugų kainos;
- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
- visuomeninio tiekimo kainos.