Įeiti
Publikuota: 2015.10.29. Atnaujinta:

Komisija įspėjo UAB „Vilniaus energija“ dėl reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimo


Komisija, įvertinusi UAB „Vilniaus energija" veiksmus atliekant bendrovės 2012–2014 m. reguliuojamos veiklos sąnaudų patikrinimą, konstatavo, kad UAB „Vilniaus energija" nepateikė arba pateikė Komisijai tik fragmentuotus duomenis, kurių pagrindu nėra galimybės įsitikinti teisingu sąnaudų paskirstymu tarp reguliuojamos šilumos tiekimo veiklos bei kitų vykdomų komercinių veiklų.

Komisija UAB „Vilniaus energija" planinį patikrinimą pradėjo 2015 m. rugpjūčio 12 d., tačiau praėjus daugiau nei dviem mėnesiams bendrovė nepateikė duomenų, būtinų įsitikinti teisingu reguliuojamų veiklų sąnaudų paskirstymo pagrįstumu. Taip pat Komisija nėra gavusi UAB „Vilniaus energija" metinės įmonės atskaitomybės su audito išvada, kuri turėjo būti pateikta ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Komisija įspėjo UAB „Vilniaus energija", kad tokiais veiksmais yra pažeidžiamos reguliuojamos veiklos sąlygos, ir įpareigojo bendrovę per 5 darbo dienas pateikti Komisijai nurodytą informaciją.

UAB „Vilniaus energija" neįvykdžius Komisijos nurodymų, t. y. nepateikus prašomos informacijos ir duomenų, Komisija gali skirti bendrovei baudą, kaip numatyta Energetikos įstatyme: nuo 289 Eur iki 0,5 proc. įmonės metinių pajamų, gautų praėjusiais finansiniais metais iš konkrečios reguliuojamosios veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.