Įeiti
Publikuota: 2015-07-17. Atnaujinta:

Patvirtinta Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika


Komisija, atsižvelgdama į Elektros energetikos įstatymo ir Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimus bei siekdama nustatyti aiškią elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo tvarką, patvirtino Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodiką. 

Metodikos esminės nuostatos:
• numatyta, kad pasinaudojimo elektros tinklais paslaugų kaina turi padengti visas pagrįstas skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudas;
• tuo atveju, jeigu gaminantis vartotojas pasiims mažiau elektros energijos iš tinklo negu pridavė, skirtumas fiksuojamas tinklo operatoriaus naudai;
• elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugos kaina diferencijuojama pagal elektros tinklų, prie kurių jungiasi gaminantis vartotojas, įtampą;
• paslaugų kaina nustatoma vieneriems kalendoriniams metams ir jos galiojimo terminai sutampa su skirstomojo tinklo operatoriaus persiuntimo paslaugos kainų galiojimo terminais.