Įeiti
Publikuota: 2015-06-18. Atnaujinta:

Komisija patvirtino skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dalyvių sąrašą vėjo energiją naudojantiems gamintojams


Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui pateiktus dokumentus, patvirtino gamintojų, naudojančių vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, dalyvių sąrašą.

Aukcione dalyvauja trys gamintojai, du iš jų turėjo pateikti Komisijai papildomus dokumentus, siekiant įsitikinti, kad atitinka Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose numatytus reikalavimus. Aukciono komitetas 2015 m. birželio 8 d. posėdyje (protokolas Nr. A2-15) priėmė sprendimą, jog visų trijų dalyvių pateikti dokumentai atitinka reikalavimus ir pritarė jų tolesniam dalyvavimui aukcione. 

Informacija apie viešąjį aukciono komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklapyje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komiteto posėdžio bei siunčiama aukciono dalyviams individualiai.

Aukcionas šiai gamintojų grupei prasidėjo 2015 m. vasario 18 d.

Detali informacija apie aukcionus skelbiama Komisijos interneto svetainėje, rubrikoje „Aukcionai“.