Įeiti
Publikuota: 2015-06-18. Atnaujinta: 2015-06-19

Komisija informuoja apie skatinimo kvotų paskirstymo aukciono vėjo elektrinėms pateiktų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimą


Komisija informuoja, kad 2015 m. birželio 22 d. (pirmadienį) 14.00 val. (atnaujinta informacija 2015-06-19) Komisijos posėdžių salėje III a. (Verkių g. 25C-1, Vilnius) vyks skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo, komiteto posėdis, kurio metu bus vertinami dalyvių pateikti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo.

Aukcionų komiteto posėdžiai organizuojami Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose nustatyta tvarka.

Komiteto posėdžio metu bus atplėšiami užklijuoti vokai su pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo ir skelbiami dalyvių numeriai bei jų siūlomi fiksuoti tarifai. Komiteto nariai įvertins, ar dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose numatytus reikalavimus, jų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami.

Šiame posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukciono komiteto posėdžio protokolas bus skelbiamas viešai Komisijos tinklapyje.