Įeiti
Publikuota: 2015-05-22. Atnaujinta:

Komisija informuoja apie skatinimo kvotų paskirstymo aukciono hidroelektrinėms pateiktų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimą


Komisija informuoja, kad 2015 m. gegužės 25 d. (pirmadienį) 10.00 val. Komisijos posėdžių salėje III a. (Verkių g. 25C-1, Vilnius) vyks skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, komiteto posėdis, kurio metu bus vertinamas dalyvio pateiktas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo.

Aukcionų komiteto posėdžiai organizuojami Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose nustatyta tvarka.

Komiteto posėdžio metu bus atplėšiamas užklijuotas vokas su pasiūlymu dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Komiteto nariai įvertins, ar dalyvio pateiktas pasiūlymas atitinka Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose numatytus reikalavimus, jų neatitinkantis pasiūlymas bus atmetamas.

Šiame posėdyje turi teisę dalyvauti aukciono dalyvis bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukciono komiteto posėdžio protokolas bus skelbiamas viešai Komisijos tinklapyje.