Įeiti
Publikuota: 2015-05-21. Atnaujinta:

Patvirtintas skatinimo kvotų paskirstymo aukciono sąrašas hidroenergiją naudojantiems gamintojams


Komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui pateiktus dokumentus, patvirtino gamintojų, naudojančių hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, dalyvių sąrašą.

Aukciono komitetas 2015 m. gegužės 12 d. posėdyje (protokolas Nr. A2-11) vienbalsiai priėmė sprendimą, jog vienas dalyvis atitinka reikalavimus ir pritarė tolesniam jo dalyvavimui aukcione.

Informacija apie viešą aukciono komiteto posėdį, kurio metu bus atplėšiami vokai su pirminiais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo, bus skelbiama Komisijos tinklapyje ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki komiteto posėdžio bei siunčiama aukciono dalyviui individualiai.

Detali informacija apie aukcionus skelbiama Komisijos interneto svetainėje, rubrikoje „Aukcionai“.