Įeiti
Publikuota: 2015.04.23. Atnaujinta:

Vandentvarkos įmonių atstovus supažindino su veiklos licencijavimo tvarka


2015 m. balandžio 21 d. Vandentvarkos instituto kvietimu Komisijos atstovai dalyvavo vandentvarkos ūkio įmonėms skirtame seminare apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijavimą.
Šįmet vandentvarkos sektoriaus dalyvių laukia dideli pokyčiai – pagal naujos redakcijos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą jų veikla turi būti licencijuojama. Ši funkcija priskirta Komisijai. Visi ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą, iki 2015 m. liepos 1 d. turi pateikti Komisijai reikalingus dokumentus licencijai gauti. Šiuo metu Komisija trims įmonėms – UAB „Kelmės vanduo", VĮ „Visagino energija" ir UAB „Ukmergės vandenys" – jau yra išdavusi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijas. 
Komisijos specialistai seminaro dalyvius supažindino su laukiančiomis naujovėmis ir Komisijos teikiama metodine pagalba, atsakė į rūpimus klausimus dėl dokumentų pateikimo formos, terminų, būtinybės gauti oficialias pažymas apie įmonių valdomą turtą, atkreipė dėmesį į pasitaikančius netikslumus, pvz., neteisingai nurodomą aptarnaujamą teritoriją ir t.t. Tokiu atveju įmonės prašymas nesvarstomas ir prašoma patikslinti duomenis. Komisija licenciją išduoda per 30 dienų nuo prašymo gavimo, tačiau esant netikslumams ar pateikus neteisingus duomenis, šis terminas ilgėja.
Primename, kad ūkio subjektai, vykdantys geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo veiklą, licencijas turi gauti ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 1 d. Komisijos turimais duomenimis, šiuo metu yra apie 290 juridinių asmenų, kuriems licencijos yra privalomos.
Seminaro dalyviai taip pat intensyviai diskutavo dėl pasikeitusios įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo vertinimo tvarkos, viešojo vandens tiekėjo skyrimo, garantinio tiekimo užtikrinimo ir vandentvarkos įmonių, kurios dėl nepakankamo technologinio finansinio ir vadybinio pajėgumo negalės vykdyti veiklos, perspektyvų. Šis klausimas turėtų būti aktualus ir savivaldybės institucijoms, kadangi tokiu atveju būtent joms tenka atsakomybė užtikrinti vartotojų aprūpinimą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.
Kilus klausimams dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijų išdavimo, prašome kreiptis į Komisijos vandens skyrių (kontaktų sąrašą rasite čia).

foto1.jpgfoto3.jpg