Įeiti
Publikuota: 2015-04-15. Atnaujinta:

Komisija informuoja apie skatinimo kvotų paskirstymo aukcionams pateiktų patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo vertinimą


Komisija informuoja, kad 2015 m. balandžio 21 d. (antradienį) Komisijos posėdžių salėje III a. (Verkių g. 25C-1, Vilnius) vyks skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų komitetų posėdžiai, kurių metu bus vertinami dalyvių pateikti patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo.
Aukciono komitetų posėdžiai organizuojami Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose nustatyta tvarka.

Aukciono pavadinimasPosėdžio laikasAukcionų komitetų sudėtis
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo14.00 val.
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininkė;
• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas – Komiteto narys;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Ieva Kuodė – Komiteto narė, jai negalint dalyvauti – Jevgenija Jankevič – Komiteto narė.
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo14.30 val.
• Jūratė Pravalackaitė – Komiteto pirmininkė;
• Rimgailė Baliūnaitė – Komiteto pirmininko pavaduotoja;
• Povilas Kazlauskas – Komiteto narys;
• Ivan Podmasko – Komiteto narys;
• Ieva Kuodė – Komiteto narė, jai negalint dalyvauti – Jevgenija Jankevič – Komiteto narė.


Komiteto posėdžių metu bus bus atplėšiami užklijuoti vokai su patikslintais pasiūlymais dėl fiksuoto tarifo ir skelbiamas dalyvio numeris bei jo siūlomas fiksuotas tarifas. Komiteto nariai įvertins, ar dalyvių pateikti pasiūlymai atitinka Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose numatytus reikalavimus, jų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami.

Šiuose posėdžiuose turi teisę dalyvauti aukciono dalyviai bei kiti suinteresuoti asmenys, tačiau dalyvavimas nėra privalomas. Aukcionų komitetų posėdžių protokolai bus skelbiami viešai Komisijos tinklapyje.