Įeiti
Publikuota: 2015-04-30. Atnaujinta:

Keičiasi vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie AB „Lesto“ tinklų įkainiai


Siekiant užtikrinti, kad vartotojams, prijungiantiems savo elektros įrenginius prie AB „Lesto“ skirstomojo tinklo, būtų taikomos realiomis operatoriaus sąnaudomis pagrįstos prijungimo įmokos, Komisija kasmet įvertina ir patvirtina vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainius.

Esminiai pasikeitimai nuo 2015 m. birželio 1 d., kai bus taikomi Komisijos patvirtinti nauji prijungimo įkainiai:
- vietoj 4 grupių bus 3, atitinkamai keičiant leistinosios naudoti galios ribas;
- I grupės* vartotojams nėra skaičiuojamas įkainis už elektros tinklo nutiesimą.

Palyginus su dabar galiojančiais prijungimo įkainiais, visoms vartotojų grupėms mažėja  įmoka už leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą, už elektros tinklo nutiesimą reiks mokėti šiek tiek daugiau. Labiausiai prijungimo įkainių mažėjimą pajus II grupės* vartotojai – jie už leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą mokės beveik 49 proc. mažiau.

1 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai (100 proc.), Eur be PVM

Vartotojų grupėĮkainis už 1kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimą Įkainis už 1m elektros tinklo nutiesimo
I grupė28,13-
II grupė126,5921,78
III grupė52,1022,52


2 lentelė
. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai buitiniams ir socialiai pažeidžiamiems**
vartotojams, Eur be PVM

Vartotojų grupėĮkainis už 1kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimąĮkainis už 1m elektros tinklo nutiesimo
I grupė5,63-
II grupė25,324,36
III grupė10,424,50

** nurodytiems Vyriausybės  ar  jos  įgaliotos  institucijos  patvirtintame  sąraše – teisės aktas rengiamas.

3 lentelė. Elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainiai kitiems vartotojams**, Eur be PVM

Vartotojų grupėĮkainis už 1kW elektros įrenginių leistinosios naudoti galios įrengimą ar padidinimąĮkainis už 1m elektros tinklo nutiesimo
I grupė11,25-
II grupė50,648,71
III grupė20,849,01

** išskyrus buitinius ir  Vyriausybės  ar  jos  įgaliotos  institucijos  patvirtintame  sąraše nurodytus kaip socialiai pažeidžiamus – teisės
aktas rengiamas.


* Vartotojų grupės:
I grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 50 kW ir kurių įrenginiams prijungti nėra būtina įrengti, keisti ar rekonstruoti operatoriaus elektros energetikos objektų, nereikia rengti vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų projekto, arba tokį projektą rengti reikia, tačiau jį, vadovaudamiesi Aprašo 14 punktu, rengia ir derina vartotojai;
II grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia nesiekia 100 kW (išskyrus I grupės vartotojus);
III grupė – vartotojai, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistinoji naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistinoji naudoti galia yra nuo 100 iki 500 kW (imtinai).