Įeiti
Publikuota: 2015-04-10. Atnaujinta:

Patikslintų pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimas


Komisija 2015 m. balandžio 10 d. posėdyje patvirtino dalyvių pirminių pasiūlymų fiksuotų tarifų eiles šiuose aukcionuose:
• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo;
• gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 10 kW iki 350 kW ir kurios jungiamos prie skirstomojo tinklo.

Informuojame, kad pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus patikslinti pasiūlymai dėl fiksuoto tarifo bus registruojami nuo 2015 m. balandžio 13 d. iki 2015 m. balandžio 17 d. (imtinai).

Primintina, kad patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo pateikiamas užklijuotame ir gamintojo parašu pažymėtame voke taip, kad pasiūlymo dėl fiksuoto tarifo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir parašo žymos. Ant voko rašoma „Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai“, nurodomas Komisijos adresas, aukciono pavadinimas, gamintojo pavadinimas (vardas, pavardė), kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, kontaktinio asmens duomenys bei žodžiai „patikslintas pasiūlymas dėl fiksuoto tarifo“.

Patikslintus pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo Komisijos darbo laiku priima ir registruoja (adresu Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius) aukciono sekretorė – Komisijos Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančių išteklių skyriaus vyr. specialistė Lina Milkevičiūtė (tel. (8 5) 213 9810, el. p. [email protected]).

Aktuali informacija aukcionų dalyviams skelbiama Komisijos tinklapyje, skiltyje „Aukcionai“.