Įeiti
Publikuota: 2015-03-03. Atnaujinta:

Komisija skelbia vasario mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą


Komisija, siekdama skaidriai, aiškiai ir objektyviai nustatyti elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, gaunamą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų sumą, taip pat, kad visi rinkos dalyviai ir minėti gamintojai galėtų stebėti rinkos kainos tendencijas, iki kiekvieno mėnesio 5 dienos viešai savo tinklapyje skelbia praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą.

2015 m. vasario mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra 3,96 euro ct/kWh be PVM (vertė litais – 13,67 ct/kWh be PVM). 2015 m. sausio mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina buvo 4,05 ct/kWh be PVM (vertė litais – 13,98 ct/kWh be PVM).

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina vasario mėn. išliko panašaus lygio kaip ir sausio mėn., palyginus su 2014 m. vasario mėn., sumažėjo 9,6 proc.

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina, euro ct/kWh be PVM


Komisija nustato praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą, kaip elektros energijos, įsigytos elektros biržoje, valandinių kainų svertinį vidurkį.

Mėnesinė vidutinė elektros energijos rinkos kaina taikoma elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojams, kuriems yra taikomas fiksuotas tarifas. Šiems gamintojams iš VIAP biudžeto sumokamas skirtumas tarp jiems nustatyto fiksuoto tarifo ir parduotos elektros energijos kainos.