Įeiti
Publikuota: 2015-02-19. Atnaujinta:

Pateiktas prašymas organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo


Komisija informuoja, kad 2015 m. vasario 18 d. gavo gamintojo prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia yra didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo. 

Papildomai informuojame, jog Komisija per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo parengti ir nutarimu patvirtinti Aukciono sąlygų aprašą. Aukciono sąlygų aprašui įsigaliojus, Komisija ne vėliau kaip prieš 50 kalendorinių dienų iki aukciono Dalyvių registravimo pradžios interneto tinklapyje www.regula.lt paskelbs visą aktualią informaciją apie aukcioną, organizuojamą gamintojams, naudojantiems vėjo energiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 350 kW ir kurios jungiamos prie perdavimo tinklo. 

Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono organizavimo principai ir tvarka nustatyta Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose, patvirtintuose Komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229, kurių aktualią redakciją galite rasti čia