Įeiti
Publikuota: 2015.02.09. Atnaujinta:

Komisija aptars sąnaudų paskirstymo pagrįstumą gamtinių dujų sektoriuje


2015 m. vasario 9 d. Energetikos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūra (ACER) organizuoja nuotolinę vaizdo konferenciją, kurios metu bus aptariamas Komisijos kreipimasis dėl sąnaudų paskirstymo pagrįstumo įgyvendinant įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemoje.

Nuo 2015 m. Lietuvos gamtinių dujų sektoriuje pradėjus įgyvendinti įleidimo–išleidimo taškų kainodaros modelį, visiems sistemos naudotojams proporcingai išdalijamos sistemos patiriamos netiesioginės sąnaudos. Siekiant visiškai užtikrinti šio modelio veikimo principų atitiktį Europos Sąjungos teisės aktų nuostatoms, Komisija tikisi gauti oficialią ACER nuomonę.

Komisija atkreipia dėmesį, kad ACER jau yra pateikusi savo poziciją dėl tranzito veiklos, kuria nurodė, kad  gamtinių dujų perdavimo sistemos kontekste tranzitas negali būti išskirtas kaip atskira veikla, nes tai diskriminuotų ir sudarytų nelygiavertes sąlygas kitiems sistemos naudotojams.  

Nuotolinėje vaizdo konferencijoje dalyvaus Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atstovai, kitų ES šalių reguliuotojai, taip pat bus sudaryta galimybė savo pastabas ir pasiūlymus išsakyti suinteresuotiems rinkos dalyviams, dalyvavusiems kuriant įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelį. 

Komisija, siekdama užtikrinti efektyvų dalyvavimą ACER ir kitų tarptautinių organizacijų veikloje, reguliariai dalyvauja nuotolinėse vaizdo ir garso konferencijoje.