Įeiti
Publikuota: 2015.02.27. Atnaujinta:

Komisijoje lankėsi Vengrijos nacionalinio energetikos reguliuotojo atstovai


2015 m. vasario 25-26 d. Komisijoje lankėsi Vengrijos energetikos ir viešųjų paslaugų reguliavimo institucijos atstovų delegacija.

Vengrijos reguliavimo institucijos atstovai, atsakingi už centralizuoto šilumos tiekimo sektorių, domėjosi Lietuvos patirtimi šilumos ūkio sektoriaus reguliavimo srityje. Pastaraisiais metais kelis kartus keistas Vengrijos energetikos ir viešųjų paslaugų reguliavimo teisinis reglamentavimas numatė vietos savivaldos institucijoms priklausiusių energetikos paslaugų reguliavimo funkcijų perdavimą nacionalinei reguliavimo institucijai, todėl svečiams buvo įdomi ilgametę patirtį šioje srityje sukaupusių kitų šalių reguliavimo praktika.

Svečiams pristatyta Lietuvos šilumos tiekimo paslaugų sektoriaus struktūra, teisinė šilumos ūkio sektoriaus reguliavimo aplinka, aktualūs bendradarbiavimo su kitomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis klausimai. Taip pat ypatingai domėtasi praktine tarifų nustatymo Lietuvoje patirtimi, į tarifus įtrauktinomis sąnaudomis, sąlygomis kogeneracinių elektrinių veiklai, šilumos tiekimo sektoriaus duomenų apdorojimo, paslaugų teikimo įmonių veiklos rodiklių rinkimo, analizės ir stebėsenos procedūromis, paslaugų teikėjų veiklos efektyvumo vertinimo kriterijais, vartotojų teisių apsaugos užtikrinimo priemonėmis, galimybėmis daryti įtaką gaunamų paslaugų kokybei ir kiekiui.