Įeiti
Publikuota: 2015-01-19. Atnaujinta:

Patvirtintos elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos 2016 – 2020 metams


Komisija, atsižvelgdama į tai, kad nuo 2016 metų elektros energetikos sektoriuje pradedamas taikyti naujas kainodaros modelis,  priėmė sprendimą iš anksto nustatyti elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas 2016–2020 metų reguliavimo periodui.

Šis sprendimas įgalins elektros energetikos įmones sistemiškai pasirengti ateinančiam reguliavimo periodui. Vartotojams – tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims – leis atitinkamai iš anksto prognozuoti finansus, tvarkyti biudžetus.

Lentelė. Elektros energijos  perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos 2015 ir 2016 m.


2016 m. nustatyta 2015 m. nustatyta
AB „Litgrid“ elektros energijos perdavimo paslaugos aukštos įtampos tinklais kainos viršutinė riba0,6204 euro ct/kWh be PVM (vertė litais 2,1421ct/kWh)0,538 euro ct/kWh be PVM (vertė litais – 1,858 ct/kWh)
AB „Lesto“ elektros energijos skirstymo paslaugos: ​ ​
vidutinės įtampos tinklais 1,1896 euro ct/kWh be PVM (vertė litais – 4,1074 ct/kWh)1,286 euro ct/kWh (vertė litais – 4,439ct/kWh)
žemos įtampos tinklais1,5421 euro ct/kWh be PVM (vertė litais – 5,3246 ct/kWh)1,686 euro ct/kWh be PVM (vertė litais – 5,822 ct/kWh)


Infrastruktūrinės dalies tarifai 2016 metams skaičiuojami ne pagal istoriškai įmonių susiformavusias ilgalaikio turto (galimai neefektyvias) sąnaudas, bet pritaikius efektyviai veikiančio infrastruktūros tinklo modeliavimo (LRAIC) principus.

Komisija taip pat AB „Litgrid“ir AB „Lesto“ nustatė, kad lėšos, gautos iš nusidėvėjimo sąnaudų, pirmiausia turi būti skirtos reguliuojamos veiklos ilgalaikei investicijų programai įgyvendinti.

Elektros energijos kaina galutiniam vartotojui susideda iš:
• įsigijimo kainos;
• viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
• sisteminių paslaugų kainos;
• perdavimo paslaugos kainos;
• skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;
• tiekimo kainos.