Įeiti
Publikuota: 2014-10-02. Atnaujinta:

Komisija skelbia rugsėjo mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą


Komisija, siekdama skaidriai, aiškiai ir objektyviai nustatyti elektros energijos gamintojų, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, gaunamą viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) lėšų sumą, taip pat, kad visi rinkos dalyviai ir minėti gamintojai galėtų stebėti rinkos kainos tendencijas, iki kiekvieno mėnesio 5 dienos viešai savo tinklapyje skelbia praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą.

Komisija nustato praėjusio mėnesio vidutinę elektros energijos rinkos kainą, kaip elektros energijos kainas ir kiekius, suprekiautus elektros energijos biržoje Lietuvos teritorijoje už praėjusį kalendorinį mėnesį.

2014 m. rugsėjo mėn. vidutinė elektros energijos rinkos kaina yra 19,29 ct/kWh (5,59 euro ct/kWh) (rugpjūčio mėn. buvo 18,79 ct/kWh (5,44 euro ct/kWh)).

Vidutinė elektros energijos rinkos kaina, ct/kWh be PVM

elektros-rinkos-kaina-spalis.png
*  Diagramoje pateikiama vidutinė elektros energijos rinkos kaina skaičiuojama litais.

Vidutinė elektros energijos rinkos kainos kaina taikoma elektros energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, Atsinaujinančių išteklių įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.