Įeiti
Publikuota: 2014.03.06. Atnaujinta:

Surengtas seminaras apie neteisminį skundų ir ginčų nagrinėjimą


svecias.pngKomisija 2014 m. kovo 5 d. vartotojų teisių gynimo asociacijų atstovams, ūkio subjektams ir kitiems suinteresuotiems asmenims suorganizavo seminarą apie neteisminį skundų ir ginčų nagrinėjimą energetikos sektoriuje. Toks renginys Komisijoje vyko pirmą kartą, taip siekiama suinteresuotiems asmenims suteikti informaciją apie energetikos sektoriuje kylančių ginčų sprendimą išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka bei skatinti pasinaudoti alternatyviais ginčų sprendimo būdais.

Seminarą moderavo Komisijos narys Vygantas Vaitkus, kuris pristatė Komisijos uždavinius, didinant visuomenės informuotumą apie neteisminių skundų ir ginčų nagrinėjimo energetikos sektoriuje būdus, akcentavo vartotojų asociacijų bei institucijų bendradarbiavimo svarbą. Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialistas Povilas Kazlauskas apžvelgė Komisijos taikomas skundų ir ginčų nagrinėjimo bei taikinamojo tarpininkavimo teorinius požymius, procedūras, Komisijos formuojamą neteisminio skundų ir ginčų nagrinėjimo praktiką.

Teisinėmis įžvalgomis su seminaro dalyviais pasidalijo Mykolo Romerio universiteto doktorantas lektorius Aurimas Banys. Pranešėjas pristatė neteisminio administracinių ginčų sprendimo teisines prielaidas, išskyrė jų privalumus ir trūkumus.
Komisijos-atstovai-seminare.jpg

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėja Eglė Aukškalnienė seminaro dalyvius supažindino su inspekcijos nagrinėjamų skundų problematika ir statistika, pateikė rekomendacijas dėl atliekamų procedūrų kokybės gerinimo.


Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Teisės ir personalo skyriaus vyr. specialistė Vilma Melienė aptarė dažniausiai energetikos sektoriuje pasitaikančių nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų požymius ir praktikoje pasitaikančius pavyzdžius.
Mykolo Romerio universiteto doktoranto lektoriaus A. Banio pranešimas „Neteisminis ginčų sprendimas administracinėje teisėje: samprata ir teisinės prielaidos“

Komisijos Teisės skyriaus vyr. specialisto P. Kazlausko pranešimas „Neteisminis vartojimo ginčų ir ginčų nagrinėjimas Komisijoje. Teorija ir praktika“