Įeiti
Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. vartotojų energetinių įrenginių prijungimui nereikia VERT techninės būklės patikrinimo pažymų

Lapkričio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina lapkričio mėn. yra 4,49 ct/kWh (be PVM) ir, palyginus su spalio mėn., didėja 4,18 proc. Per metus (nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn.) vidutinė šilumos kaina mažėjo 13,49 proc.
2019-11-11
Šiluma, Statistika, Dėl kainų ir tarifų

Pradedamas skatinimo kvotų paskirstymo aukciono dokumentų priėmimas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, jog prasidėjo dokumentų priėmimas dėl dalyvavimo skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, kuriame bus paskirstomas 0,3 TWh elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis.
2019-11-11
Atsinaujinantys ištekliai, Aukcionai, Informacija ūkio subjektams

Elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaita už 2019 m. I pusmetį

Taryba, vykdydama elektros energijos rinkos stebėseną ir siekdama užtikrinti galimybę visiems rinkos dalyviams naudotis patikima bei aktualia informacija, parengė ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitą už 2019 m. I pusmetį.
2019-11-05
Elektra, Statistika, Informacija ūkio subjektams

Pasikeitė reglamentavimas dėl privalomų audito paslaugų metinėms reguliuojamosios veiklos ataskaitoms

Pasikeitimai dėl privalomų audito paslaugų metinėms reguliuojamosios veiklos ataskaitoms: anksčiau galiojusią ataskaitų Auditavimo procedūrą ir Auditoriaus išvadą keičia Reguliuojamosios veiklos atskaitų patikra bei Patikros ataskaita.
2019-11-04
Elektra, Dujos, Šiluma, Vanduo, Informacija ūkio subjektams
loading

AB „Klaipėdos nafta“ 2020–2024 m. nustatytos pajamų viršutinės ribos SGD pakartotinio dujinimo veiklai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė AB „Klaipėdos nafta“ 2020–2024 m. pajamų viršutines ribas suskystintų gamtinių dujų (SGD) pakartotinio dujinimo veiklai.
2019-11-11
Posėdžio sprendimai (dujos)

Išduoti leidimai plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
2019-11-11
Posėdžio sprendimai (elektra)

Panaikinta 11 leidimų importuoti elektros energiją

Taryba gali panaikinti leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, galiojimą, jeigu ūkio subjektas per paskutinius vienus metus nevykdė leidime nurodytos veiklos.
2019-11-11
Posėdžio sprendimai (elektra)

Leidimai gaminti elektros energiją

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išdavė ūkio subjektams leidimus gaminti elektros energiją, UAB „Hidroenergija“ neatitikus teisės aktuose nustatytų reikalavimų – leidimą išduoti atsisakyta.
2019-11-11
Posėdžio sprendimai (elektra)

Zarasų vartotojams keisis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina

Taryba suderino perskaičiuotas UAB „Zarasų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 2,49 Eur/m3 (be PVM) kaina.
2019-11-08
Posėdžio sprendimai (vanduo)

Susitarta dėl bendro regioninių išlaidų padalijimo tarp šalių

Patvirtintas AB „Litgrid“ kartu su Švedijos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatoriais bei paskirtais elektros energijos rinkos operatoriais parengtas bendras pasiūlymas dėl Europos tarpvalstybinio einamosios dienos regioninių išlaidų padalijimo.
2019-11-08
Posėdžio sprendimai (elektra)
metodine_pagalba dsais energetikosabc
Naujienlaiškio prenumerata.
Užsakyti

Suderintas UAB „EKO TERMO“ investicinis projektas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino reguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „EKO TERMO“ įgyvendintą investicinį projektą – biokuro katilinės statybas Pasvalyje. Bendra projekto vertė yra beveik 1,2 mln. Eur.
2019-11-08

Keisis UAB „Druskininkų vandenys“ paslaugų kainos

Taryba suderino perskaičiuotas UAB „Druskininkų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas: vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, bus taikoma 1,36 Eur/m3 (be PVM) kaina.
2019-11-08

Informacija rinkos dalyviams dėl REMIT ACER ketvirčio apžvalgos

Taryba informuoja apie ketvirtinę apžvalgą REMIT klausimais, kurioje pateikiamos esminės 2019 m. III ketv. naujienos, susijusios su rinkos stebėsena ir nustatytais pažeidimais dėl manipuliavimo didmeninėse energijos rinkose.
2019-11-04

Taryba neišdavė leidimo UAB „Axton Commodities“ importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės

Taryba neišdavė UAB „Axton Commodities“ leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės, nes bendrovė nepateikė visų privalomų dokumentų leidimui gauti.
2019-11-04

AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas prijungti vartotojo elektros įrenginius, padidinant leistinąją naudoti galią

Taryba, išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ ginčą, įpareigojo operatorių nedelsiant vykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl vartotojo leistinosios naudoti galios padidinimo.
2019-11-04

Patvirtintas 2020 m. elektros energetikos sektoriaus VIAP biudžetas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino elektros energetikos sektoriaus viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) biudžetą 2020-iems metams – 76,589 mln. Eur, t. y. 23,08 proc. mažesnį nei 2019 m. – 99,576 mln. Eur.
2019-10-31