Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2021-12-06

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2021-12-06 iki 2021-12-10

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Edvinas Mickus
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. edvinas.mickus@vert.lt​

Tikslas – atlikti Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimus.​ ​​  ​  
  ​​​​​​ ​​​​​ ​ 
Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo​

Konsultacija vyksta iki 2021-12-06 iki 2021-12-07

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel. +370 612 38 659
El. p. renata.bartasiute@vert.lt​

Tikslas – atlikti Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus. 


​ ​​  ​  
​​​​​​ ​​​​​ ​ 
Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių teisės aktų pakeitimo proje​​ktų​​​​​

Konsultacija vyksta iki 2021-12-03 iki 2021-12-10

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
Mob. 8 619 79410
El. p. egle.goculenko@vert.lt​
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
mob. 8 614 03928
el. p. aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
mob. 8 612 38659
el. p. renata.bartasiute@vert.lt.

Tikslas – atlikti Šilumos kainų nustatymo metodikos ir susijusių teisės aktų pakeitimus. 


​ ​
​ ​  

​​​Projektų paketas 

Viešoji konsultacija dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta iki 2021-11-24 iki 2021-12-03

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyriausioji specialistė Brigita Stankevičienė
Tel. +370 636 08336
El. p. brigita.stankeviciene@vert.lt
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
vyriausioji specialistė Irena Zaliauskienė
Tel. +370 618 34628
El. p. ​irena.zaliauskiene@vert.lt.

Tikslas – atlikti Energijos vartojimo efektyvumo didinimo reikalavimų nevykdymo ir pažeidimo nagrinėjimo taisyklių bei Sankcijų skyrimo taisyklių pakeitimus.


​ ​
​ ​   ​​​​ ​​​​​ ​ 
​​​V​iešoji konsultacija dėl Šilumos aukciono reglamento pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2021-10-26 iki 2021-11-19

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistas Edvinas Mickus
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. edvinas.mickus@vert.lt​

Tikslas – atsižvelgti į Šilumos aukciono reglamento taikymo praktikoje iškylančias problemas, užtikrinti visiems aiškesnius šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus. Taryba siūlo pakeitimus, kurie padės elektroninėje šilumos aukcionų valdymo sistemoje nustatyti aiškesnę tvarką

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LR Konkurenijos taryba​, 2021-11-16
Idex Baltic UAB​, 2021-11-22
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (priedas​), 2021-11-22
UAB "Baltpool"​, 2021-11-22
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2021-11-22
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2021-12-01

​ ​
​ ​

​​​​​​Projektų paketas 

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo​

Konsultacija vyksta iki 2021-10-22 iki 2021-11-04


Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Evaldas Šmaukšta
Tel. +370 667 48346
El. p. evaldas.smauksta@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel. +370 612 38 659
El. p. renata.bartasiute@vert.lt

Tikslas – atsižvelgti į Supirkimo tvarkos taikymo praktikoje iškylančias problemas, Lietuvos šilumos tiekėjų ir Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijų išsakomas pastabas galiojančiai Supirkimo tvarkai.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2021-11-05
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2021-11-05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2021-11-08
BALTPOOL, UAB​​, 2021-11-08
UAB "Litesko"​, 2021-11-08​
UAB "E energija"​, 2021-11-08
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (priedas1; priedas2​), 2021-11-09
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2021-11-09


​ ​ ​

Konsultacija vyksta iki 2021-10-05 iki 2021-10-18


Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas - papildyti Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą (toliau – Sąnaudų paskirstymo aprašas) nuostatomis, susijusiomis su investicinių projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios elektros energetikos įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai), faktinių sąnaudų apskaita, taip pat duomenų apie faktiškai atliktas investicijas į Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio optimizuotą ir neoptimizuotą pagrindinio tinklo elementų (elektros energijos persiuntimo oro ir kabelinių linijos ir žemos, vidutinės, aukštos ir ypatingai aukštos įtampos galios transformatoriai) pateikimu.

​​
Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Energijos skirstymo operatorius"​, 2021-10-18​​

​ ​


Konsultacija vyksta iki 2021-10-11


Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas, Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@vert.lt​

Tikslas - numatyti su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (toliau – OPEX projektai), sąnaudų apskaitos principus.


​​Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
UAB "Ignitis" (priedas​), 2021-10-11
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas​), 2021-10-14

​ ​

Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano (pridedamas planas čia)

Konsultacija vyksta nuo 2021-07-20 iki 2021-08-10 

 

Dujų ir elektros departamento

Elektros skyriaus
vyriausioji specialistė Inesa Zubovienė
Tel. 8 5 2397825
Mob. tel. 8 614 82884
El. p. inesa.zuboviene@vert.lt.

Tikslas - įvertinti Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2021-09-02
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-07-30Projektų paketas 

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-08-31 iki 2021-09-17

Dujų ir Elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@vert.lt 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Raimondas Balčiūnas
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. raimondas.balciunas@vert.lt​.

Tikslas - atlikti AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių bei Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos nafta"​,​ 2021-09-16
AB "Energijos skirskytmo operatorius" (priedas​), 2021-09-21
UAB "Imlitex"​, 2021-09-21
UAB "Ignitis" (priedas​), 2021-09-24
UAB "Šiaulių energija"​, 2021-09-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2021-09-28

    

Konsultacija vyksta nuo 2021-05-18 iki 2021-06-01

Dujų ir elektros departamento 

direktorė  Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė

Tel. (8 5) 213 9226,
El. p. jurga.grudzinskaite@vert.lt.

Tikslas – nustatyti pagrindinius techninius ir ekonominius LRAIC modelio suformavimo principus, kuriais vadovaujantis bus nustatomos VERT reguliuojamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos bus naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos sąnaudų būtinumą ir nustatant nekoreguojamų leistinų pajamų dydį.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-05-31
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2021-05-31
LITGRID AB, 2021-06-01
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-06-01


​  ​​

Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

 

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

 

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11