Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2024-04-24

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl UAB „Dainavos elektra“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo​

Konsultacija vyksta iki 2024-05-13


Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus patarėja Justina Malakauskaitė

El. p. [email protected]​​​Tel.:  +370 6 124 3686​​​

Projekto tikslas – reglamentuoti pasinaudojimo UAB „Dainavos elektra“ tinklais tvarką ir sąlygas, užtikrinant, jog jos atitiktų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą.


​​

​​​

Viešoji konsultacija dėl Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos

Konsultacija vyksta iki 2024-04-23


Leidimų skyriaus 
​vyr. specialistė Vilita Juzėnė

El. p. [email protected]​​​​
Tel. +370 6 185 6215​​

Projekto tikslas – reglamentuoti AIEB statuso suteikimo ir panaikinimo tvarką, kai remiantis Elektros energetikos įstatymu, leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir leidimas gaminti elektros energiją, subjektui nėra nereikalingas.

Viešoji konsultacija dėl VERT valdomų informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, EDAIS nuostatų ir standartinių EDAIS naudojimosi sutarčių sąlygų​

Konsultacija vyksta iki 2024-04-22


Techninės priežiūros departamento 
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėjas Marekas Močiulskis

El. p. [email protected]​​​Tel.: +370 6 587 5608​​

Projektai: 
​​

Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo​

Konsultacija vyksta iki 2024-04-22


Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus patarėja Justina Malakauskaitė

El. p. [email protected]​​​Tel.:  +370 6 124 3686​​​

Projekto tikslas – atnaujinti LITGRID AB pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą, kad jis atitiktų LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, LR elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus, taip pat išspręsti praktikoje kylančias problemas. Viešoji konsultacija dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta iki 2024-04-17


Dujų ir elektros departamento
Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus patarėja Justina Malakauskaitė

El. p. [email protected]​​​Tel.:  +370 6 124 3686​​​

Projekto tikslas – atnaujinti ESO pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašą, kad jis atitiktų LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, LR elektros energetikos įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimus, taip pat reglamentuoti praktikoje kylančias problemas.

​​

Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos nutarimo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2024-03-19


Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėja Rasa Valatkevičienė​​
El. p. [email protected]
​​​Tel.: +370 682 01549​​​​

Projekto tikslas  pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodikos nutarimo įgyvendinamąją nuostatą, leisiančia visais atvejais skaičiuojant šilumos aukciono būdu faktiškai gautų šilumos (produkto) gamybos pajamų ir į nustatytą šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias) įskaičiuotų sąnaudų (leistinos gauti pajamų apimties) skirtumą, taikyti vienodą laikotarpį.​​


Viešoji konsultacija dėl Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo​

Konsultacija vyksta iki 2024-03-15


Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Rita Kisielienė
El. p. [email protected]​​​Tel.:  +370 6 209 651​5​​

Projekto tikslas – patikslinti I-o ketvirčio įmokų garantiniams vandens tiekėjams mokėjimo tvarką, kad I-o ketvirčio įmokos būtų sumokėtos, kaip numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme bei papildyti Aprašą Garantinių vandens tiekėjų  teikiamomis ataskaitų formomis, siekiant užtikrinti teikiamos informacijos apie įmokas vientisumą, įmokų panaudojimo kontrolę. 


Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros Techninės užduoties 

Konsultacija vyksta iki 2024-03-11


Šilumos ir vandens deprartamento
Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Martynas MaksimovasEl. p[email protected]​​​​Tel.:  +370 6 592 1552

Šilumos ir vandens deprartamento
Ekonominės analizės skyriaus
Vyr. specialistė ​Aušra Everlingienė
El. p. [email protected]
Tel.: +370 6 900 1194

Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus
Vyr. specialistė Roberta Bajorūnienė
El. p. [email protected]
Tel.: ​+370 6 140 5984​​​

​​

Projekto tikslas – papildyti Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros Techninę užduotį, kurie apibrėžiant garantinio geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo veiklos patikrinimą.


Viešoji konsultacija dėl kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2024-02-28


Tarybos techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Jurtautienė

El. p. [email protected]​​​

Tel.:  +370 614 98518​​

Projekto tikslas – detalizuoti (arba patikslinti) Aprašą dėl neplaninių biokuro kokybės patikrinimų vykdymo tvarkos.


Viešoji konsultacija dėl bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos​

Konsultacija vyksta iki 2024-02-15


Techninės priežiūros departamento Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėjas Marekas Močiulskis

El. p. [email protected]​​​
Tel.:  +370 658 75608​​

Projekto tikslas – pakoreguoti bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos prieduose nustatytus bendruosius kvalifikacinius (minimalius) reikalavimus energetikos darbuotojams, atsižvelgiant į Energetikos įstatymo papildymą (28 straipsnio 8 dalis).


Viešoji konsultacija dėl Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2024-02-19


Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė

Rita Kisielienė


El. p. [email protected]​​​
Tel.: +370 620 96515​​

Projekto tikslas – Garantinių vandens tiekėjų teikiamų ataskaitų duomenų aiškumui Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Tarybos 2015 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. O3-183, papildomas 2 priedu ir 3 priedu (ataskaitų formomis).


Viešoji konsultacija dėl Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta iki 2024-02-09


Dujų ir elektros departamento Atsinaujinančios energetikos ir elektros mažmeninės rinkos skyriaus vyr. specialistė
Laima Kasparavičiūtė

El. p. [email protected]
Tel.: +370 615 22973

Projekto tikslas – patvirtinti Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašą, pagal kurį būtų apskaičiuojamas metinis pagamintas ir planuojamas pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekis sausumos teritorijoje einamųjų metų sausio 1 d., siekiant įvertinti, ar jis siekia Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytą elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių sausumos teritorijoje kiekį (5 TWh).

​​​

Viešoji ko​nsultacija dėl asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta iki 2024-01-05

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisės analizės skyriaus vyr. patarėjas laikinai vykdantis skyriaus vedėjo f-jas​​

Airidas Daukšas

Tel. ​​+370 6 521 4350
​El. p. [email protected]

Projekto tikslas  sumažinti administracinę naštą ir skatinti operatyvesnį inovacijų diegimą Lietuvoje.


Viešoji ko​nsultacija dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado​​

Konsultacija vyksta iki 2024-01-12

Šilumos ir vandens departamento 
Ekonominės analizės skyriaus patarėja
Aleksandra Čepukėnienė

Tel. ​​+370 6 900 1198
​El. p. [email protected]​​​​

Projekto tikslas patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos taisykles ir susijusių reikalavimų sąvado priedus.

​​

​​Viešoji konsultacija dėl dujų kainų nustatymo metodikos ir investicijų vertinimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta iki 2023-12-27

Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus vyr. specialistė
Urtė Pavydė

Tel. ​​+370 5 250 6185,
​El. p. [email protected]​​​​

Projekto tikslas – patikslinti Investicijų derinimo aprašo, Perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo bei Kainų nustatymo metodikų nuostatas, susijusias su investicijų grąžos normos nustatymu. Taip pat Kainų nustatymo metodiką papildyti prastovų, patiriamų SGD terminalo naudotojų, vertinimu, nustatant SGD terminalo operatoriaus pajamų viršutinę ribą.​​

​​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo 

Konsultacija vyksta iki 2023-12-15

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Dainius Zamuiskas

Tel. +370 5 213 5342,
El. p. [email protected]

Projekto tikslas – detalizuoti kriterijus, pagal kuriuos būtų įvertinama, per kokį terminą nustatant skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas vartotojams, mažesnių paslaugų kainų išraiška būtų grąžinamas perdavimo, skirstymo veiklą vykdančių ūkio subjektų, išskyrus ūkio subjektų, kurių veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius mažesnis nei 100 tūkstančių, surinktas investicijų grąžos viršijimo dydis.​​

​​

Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2023-12-06

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus
Vedėja ​Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
Tel. 8 (6​16) 13 482,
​El. p. [email protected]

Projekto tikslas  patikslinti Energetikos įmonių reguliuojamos veiklos patikrinimų tvarkos aprašo nuostatas, nustatant aiškų ir konkretų patikrinimo atlikimo terminą. 
​​

​​​​​​


Viešoji konsultacija dėl degalų iš AEI apskaitos vienetų, tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2023-12-01

Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus
Patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Tel. 8 (616) 78589,
​El. p. [email protected]

Projekto tikslas  pakeitimai parengti įvertinus sukauptą patirtį, vykdant Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytas funkcijas ir siekiant užtikrinti efektyvesnę degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių priežiūrą ir kontrolę.​​

​​​​​​


Viešoji konsultacija dėl degalų tiekėjų fizinių patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2023-12-01

Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizėss skyriaus
Patarėja Birutė Iveta Jagminienė
Tel. 8 (616) 78589,
​El. p. [email protected]

Projekto tikslas  pakeitimai parengti įvertinus sukauptą patirtį, vykdant Alternatyviųjų degalų įstatyme nustatytas funkcijas ir siekiant užtikrinti efektyvesnę degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių apskaitos vienetų sistemos dalyvių priežiūrą ir kontrolę.

​​​


Viešoji konsultacija dėl kompensavimo lėšų patikros​

Konsultacija vyksta iki 2023-11-17

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
Vedėja Anastasija Skunčikaitė
Tel. . ​8 (625) 37925​​,
El. p. [email protected]

Viešųjų pirkimų skyriaus
Vedėja Raimonda Žukauskaitė
Tel. (8 5) 213 ​5540​, 8 (615) 79380.
​El. p. [email protected]

Konsultacijos tikslas  sužinoti rinkos dalyvių nuomonę dėl Viešojo pirkimo techninės specifikacijos projekto ir sudaryti sąlygas rinkos dalyviams teikti pastabas ir pasiūlymus Viešojo pirkimo techninės specifikacijos projektui. Išgryninant reikalavimus perkamoms paslaugoms, gauti rinkos dalyvių siūlymus, kokius kvalifikacijos reikalavimus kelti Viešajame pirkime. Gauti rinkos dalyvių pasiūlymus galimiems pasiūlymų vertinimo kriterijams ir nustatyti potencialią paslaugų kainą.

​​​


Viešoji konsultacija dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo projekto​

Konsultacija vyksta iki 2023-11-09

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Jurgita Putrimienė


Tel. . 8 (618) 61 109,
El. p. [email protected]

Projekto tikslas  įgyvendinti Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinį įstatymą, kuriuo yra išplečiamos galimybės įgyvendinti konstitucinę peticijos teisę, kreipiantis dėl visų norminių visuomenei svarbių teisės aktų priėmimo, numatomas skaidresnis ir efektyvesnis peticijų pateikimo ir jų nagrinėjimo procesas.


 ​


Viešoji konsultacija dėl Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos ​​

Konsultacija vyksta iki 2023-10-09

Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėjas Marekas Močiulskis​

Tel. 8 (658) 75608​,
El. p. [email protected]


Projekto tikslas – patikslinti Bendrosios energetikos darbuotojų atestavimo schemos reikalavimus, susijusius su kuriama energetikos darbuotojų atestavimo informacine sistema (toliau ‒ EDAIS).

 ​
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos​​​

Konsultacija vyksta iki 2023-09-11

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Dainius Zamuiskas

Tel. (8 5) 213 5342,
El. p. [email protected]


Projekto tikslas – atsižvelgiant į rinkos sąlygas, reglamentuoti Elektros energijos rinkos išvestinių finansinių priemonių sąnaudų įvertinimą elektros energijos įsigijimo sąnaudose skaičiuojant visuomeninių kainų viršutines ribas.

 ​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

 ​UAB "Ignitis", 2023-09-13
AB "Energijos skirstymo operatorius"​, 2023-09-12​


​​

Viešoji konsultacija dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo tvarkos aprašo ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2023-08-30

Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 
vyr. specialistas Artemij Michailov
Tel​.: ​(8 5) 239 7821
8 (658) 60 150
El. p. [email protected]​ 

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus (priimti įgyvendinamuosius teisės aktus).
​​​​​​​​​

​Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2023-07-20 iki 2023-08-01

Šilumos ir vandens departamento​
Ekonominės analizės ​skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
Tel.: (8 5) 213 9268, 8 659 21552
El. p. [email protected] 

Šilumos ir v​​andens departamento
Ekonominės analizės ​skyriaus
patarėja Aleksandra Čepukėnienė
Tel. 8 (690) 01 198
​El. p.[email protected]

Projekto tikslas – nustatyti, kad darbo našumo lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principai remiasi faktinių duomenų analize, atsisakant normatyvinių rodiklių naudojimo​​.
​​
​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB Kauno vandenys​, 2023-07-25 (pastabos​)
Lietuvos Respubliko​​​s aplinkos ministerija, 2023-08-01
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2023-08-01
UAB Šiaulių vandenys, 2023-08-01
UAB "Vilniaus vandenys"​, 2023-08-01​
UAB "Aukštaitijos vandenys"​, 2023-08-11​
AB "Klaipėdos vanduo", 2023-08-01​
AB "Klaipėdos vanduo", ​2024-01-05​
AB "Klaipėdos vanduo"​, 2024-01-05
UAB "Šiaulių vandenys", 2024-01-09​​
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2024-01-09
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2024-01-12
Vilnius economics, 2024-01-15​
Viešoji konsultacija dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos

Konsultacija vyksta nuo 2023-06-27 iki 2023-07-07

Techninės priežiūros departamento

Koordinavimo ir analizės skyriaus

patarėja Aistija Vaišnorienė

tel. (8 616) 42 502

Projekto tikslas –  papildyti Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, reglamentuojant plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių techninės būklės patikrinimo procedūrą ir nustatant atitinkamą akto - pažymos formą, bei susijusiais paslaugų įkainiais papildant VERT teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarką. Taip pat siekiant mažinti administracinę naštą Aprašas papildytas deklaracijos forma, kurią pateikus pakartotinai nevykstama apžiūrėti energetikos objekto, prieš išduodant galutinę energetikos įrenginio ir objekto techninės būklės įvertinimo pažymą arba pakartotiną pažymą paleidimo-derinimo darbams, jeigu energetikos objektams ir įrenginiams buvo išduota paleidimo-derinimo pažyma ir projekto techniniai sprendiniai nepasikeitė.

​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos 


Viešoji konsultacija dėl Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos 

Konsultacija vyksta nuo 2023-06-22 iki 2023-06-29

Atliekų reguliavimo skyriaus
vedėjas Raimondas Balčiūnas
el. p. [email protected]
Atliekų reguliavimo skyriaus patarėjas Ričard Tomaševič
el. p. [email protected]

Nr. 1 tikslas – pakoreguoti metodiką, patikslinant, jog pelno (nuostolių) dalies perskirstymas, dalį pelno (nuostolių) priskiriant šilumos gamybos veiklai, nebus vykdomas Bendro deginimo įrenginiams (energijos gamybos veiklos daliai), kuri gauta naudojant po rūšiavimo likusias netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti energinę vertę turinčias komunalines atliekas.

Nr. 2 tikslas – papildyti metodiką ir nustatyti, kad įkainio viršutinė riba negali būti mažesnė nei 1 Eur/t ir didesnė nei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamas vidutinių komunalinių atliekų vienos tonos šalinimo sąvartyne ir regioninio atliekų tvarkymo centro (toliau – RATC) vidutinių transportavimo sąnaudų į atliekų deginimo įrenginius skirtumas.​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras2023-07-07
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (1), 2023-07-07
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (2), 2023-07-07
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė2023-07-07
Vilniaus miesto savivaldybė2023-07-07
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos2023-07-07
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2023-07-05
​​