Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-09-22

Vykstančios viešosios konsultacijos


​​​​​​​​​​​​

Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo​​​​

Konsultacija vyksta iki 2023-09-20

Šilumos ir vandens departamento 
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė
Tel​.: (8 5) ​213 9324, 8 (612) 38659

El. p. [email protected]Projekto tikslas – atsižvelgti į šilumos aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl reikšmingą dalį rinkoje užimančių ūkio subjektų biokuro įsigijimo sandorių vertinimo,  nustatant prognozuojamą biokuro kainą.

​​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Idex Baltic UAB​​, 2023-09-21
BALTPOOL UAB​, 2023-09-21

​​​​​​​​​​​​​

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo​​​​

Konsultacija vyksta iki 2023-09-19

Šilumos ir vandens departamento 
vyr. patarėja ​Rasa Valatkevičienė
Tel​.: 8 (682) 01549
El. p. [email protected]Projekto tikslas – įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus. Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB „Ignitis gamyba“​​ ​, 2023-09-19
UAB Gren Lietuva​​, 2023-09-19
UAB "Baltpool"​, 2023-09-19
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija​​, 2023-09-20
AB „Kauno energija“​​, 2023-09-20
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė​​, 2023-09-19
UAB „Pramonės energija“​ , 2023-09-20 (pastabos​)
UAB „LITESKO“​​, 2023-09-20
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​​, 2023-09-20
UAB „Pramonės energija“​ , 2023-09-22


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos​​​

Konsultacija vyksta iki 2023-09-11

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistas
Dainius Zamuiskas

Tel. (8 5) 213 5342,
El. p. [email protected]


Projekto tikslas – atsižvelgiant į rinkos sąlygas, reglamentuoti Elektros energijos rinkos išvestinių finansinių priemonių sąnaudų įvertinimą elektros energijos įsigijimo sąnaudose skaičiuojant visuomeninių kainų viršutines ribas.

 ​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

 ​UAB "Ignitis", 2023-09-13
AB "Energijos skirstymo operatorius"​, 2023-09-12​


​​

Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos​​​

Konsultacija vyksta iki 2023-09-05

Dujų ir elektros departamento Didmeninės rinkos skyriaus 
vyr. specialistas 
Adas Zakarauskas

tel.+370 685 47437
el. p. [email protected]​​​


Projekto tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai ir atskaitinei kainai, atitinkančiai Lietuvos elektros energetikos sektoriaus ekonomines sąlygas.​

​​​

 ​

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto​​

Konsultacija vyksta iki 2023-09-07

​Dujų ir elektros skyriaus 
patarėjas 
Giedrius Blagnys,
tel. (8 659) 00647, 
el. p. [email protected].

Projekto tikslas – patikslintas kainų nustatymui reikalingų duomenų pateikimo terminas, suvienodinant šį terminą su duomenų pateikimo terminu, kuris yra nustatytas susijusiuose teisės aktuose.

​​​

​​Viešoji konsultacija dėl Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų

Konsultacija vyksta iki 2023-09-06

Šilumos ir vandens departamento 
vyr. patarėja ​Rasa Valatkevičienė
Tel​.: 8 (682) 01549
El. p. [email protected]

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus (priimti įgyvendinamuosius teisės aktus).

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo projektas.​​​​

 ​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

​Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2023-09-04​
AB „Kauno energija“ , 2023-09-05 (pastabos)​
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2023-09-05
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​​, 203-09-05
UAB "Šiaulių vandenys", 2023-09-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2023-09-06
AB "Panevėžio energija"​, 2023-09-07
AB „Klaipėdos vanduo“​​, 2023-09-08
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2023-09-13


​​Viešoji konsultacija dėl Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų projektų (2)

Konsultacija vyksta iki 2023-08-30

Šilumos ir vandens departamento 
vyr. patarėja ​Rasa Valatkevičienė
Tel​.: 8 (682) 01549
El. p. [email protected]

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus (priimti įgyvendinamuosius teisės aktus).

Dėl šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo.

Dėl kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos pakeitimo.

Dėl energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo.

 ​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2023-08-30
AB „Kauno energija“​ , 2023-09-06
Lietuv​os šilumos tiekėjų asociacija​​, 2023-09-11
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2023-08-22


Viešoji konsultacija dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo tvarkos aprašo ir Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta iki 2023-08-30

Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 
vyr. specialistas Artemij Michailov
Tel​.: ​(8 5) 239 7821
8 (658) 60 150
El. p. [email protected]​ 

Projekto tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimus (priimti įgyvendinamuosius teisės aktus).
​​​​​​​​​

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimų įgyvendinamuosius teisės aktų.

Konsultacija vyksta iki 2023-08-29

​Šilumos ir vandens departamento vyr. patarėja Rasa Valatkevičienė, tel. (8 682) 01549,
el. p. [email protected]

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr, tel. 8 (619) 84734,
el. p. [email protected]

Investicijų skyriaus patarėjas Mindaugas Bernotas,
tel. 8 (684) 50617,
el. p. [email protected]

Šilumos kainų skyriaus vedėjas Aivaras Ciesiūnas,
tel. 8 (614) 03928,
el. p. [email protected]

Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko,
tel. 8 (619) 79410,
el. p. [email protected]

Ekonominės analizės skyriaus patarėja Aleksandra Čepukėnienė, tel. 8 (690) 01 198,
el.p. [email protected]

Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius,
tel. 8 (690) 01 191,
el. p. [email protected]Projekto tikslas​ - įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymą. DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. SAUSIO 29 D. NUTARIMO NR. O3-6 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIO, FINANSINIO IR VADYBINIO PAJĖGUMO ĮVERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. NUTARIMO NR. O3E-226 „DĖL GINČŲ NETEISMINIO SPRENDIMO PROCEDŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-105 „DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO SKAIČIAVIMO METODIKOS“ PAKEITIMO

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2009 M. LIEPOS 21 D. NUTARIMO NR. O3-106 „DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“ PAKEITIMO

NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2023-08-23​ (1)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2023-08-28
AB "Panevėžio energija", 2023-08-25
AB „Ignitis gamyba“ , 2023-08-25 (pastabos)
UAB "Ekopartneris", 2023-08-29
AB Vilniaus šilumos tinklai, 2023-08-29 (pastabos
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2023-08-29 (2)
UAB "Litesko"​, 2023-08-29 (1)
UAB "Litesko"​, 2023-08-29 (2)
UAB Gren Lietuva​, 2023-09-01
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė​, 2023-09-01 (pastabos​)
​Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2023-08-29​​​ (3)
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2023-08-28 (4)
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2023-08-29
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2023-08-23 (5)
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2023-08-31 (pastabos)
UAB "Litesko"​, 2023-09-01 (3)
AB „Kauno energija“ , 2023-09-05
BALTPOOL UAB​, 2023-09-05
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2023-08-17
Idex Baltic UAB​​, 2023-09-06
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​​, 2023-08-17


​Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-218 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2023-07-20 iki 2023-08-01

Šilumos ir vandens departamento​
Ekonominės analizės ​skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
Tel.: (8 5) 213 9268, 8 659 21552
El. p. [email protected] 

Šilumos ir v​​andens departamento
Ekonominės analizės ​skyriaus
patarėja Aleksandra Čepukėnienė
Tel. 8 (690) 01 198
​El. p. [email protected]

Projekto tikslas – nustatyti, kad darbo našumo lyginamųjų rodiklių skaičiavimo principai remiasi faktinių duomenų analize, atsisakant normatyvinių rodiklių naudojimo​​.
​​
​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB Kauno vandenys​, 2023-07-25 (pastabos​)
Lietuvos Respubliko​​​s aplinkos ministerija, 2023-08-01
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2023-08-01
UAB Šiaulių vandenys, 2023-08-01
UAB "Vilniaus vandenys"​, 2023-08-01​
UAB "Aukštaitijos vandenys"​, 2023-08-11​
AB "Klaipėdos vanduo", 2023-08-01​


Viešoji konsultacija dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos

Konsultacija vyksta nuo 2023-06-27 iki 2023-07-07

Techninės priežiūros departamento

Koordinavimo ir analizės skyriaus

patarėja Aistija Vaišnorienė

tel. (8 616) 42 502

Projekto tikslas –  papildyti Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą, reglamentuojant plūduriuojančiųjų skystųjų degalų išpilstymo įrenginių techninės būklės patikrinimo procedūrą ir nustatant atitinkamą akto - pažymos formą, bei susijusiais paslaugų įkainiais papildant VERT teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarką. Taip pat siekiant mažinti administracinę naštą Aprašas papildytas deklaracijos forma, kurią pateikus pakartotinai nevykstama apžiūrėti energetikos objekto, prieš išduodant galutinę energetikos įrenginio ir objekto techninės būklės įvertinimo pažymą arba pakartotiną pažymą paleidimo-derinimo darbams, jeigu energetikos objektams ir įrenginiams buvo išduota paleidimo-derinimo pažyma ir projekto techniniai sprendiniai nepasikeitė.

​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos 


Viešoji konsultacija dėl Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos 

Konsultacija vyksta nuo 2023-06-22 iki 2023-06-29

Atliekų reguliavimo skyriaus
vedėjas Raimondas Balčiūnas
el. p. [email protected]
Atliekų reguliavimo skyriaus patarėjas Ričard Tomaševič
el. p. [email protected]

Nr. 1 tikslas – pakoreguoti metodiką, patikslinant, jog pelno (nuostolių) dalies perskirstymas, dalį pelno (nuostolių) priskiriant šilumos gamybos veiklai, nebus vykdomas Bendro deginimo įrenginiams (energijos gamybos veiklos daliai), kuri gauta naudojant po rūšiavimo likusias netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti energinę vertę turinčias komunalines atliekas.

Nr. 2 tikslas – papildyti metodiką ir nustatyti, kad įkainio viršutinė riba negali būti mažesnė nei 1 Eur/t ir didesnė nei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos skelbiamas vidutinių komunalinių atliekų vienos tonos šalinimo sąvartyne ir regioninio atliekų tvarkymo centro (toliau – RATC) vidutinių transportavimo sąnaudų į atliekų deginimo įrenginius skirtumas.​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras2023-07-07
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (1), 2023-07-07
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (2), 2023-07-07
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė2023-07-07
Vilniaus miesto savivaldybė2023-07-07
Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos2023-07-07
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2023-07-05

​​

Viešoji konsultacija dėl  Vandens ir Šilumos sektoriaus teisės aktų pakeitimų 

Konsultacija vyksta nuo 2023-05-08 iki 2023-06-07

Šilumos ir vandens departamento

Vandens skyriaus​ vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332, 8 659 61665,
El. p. [email protected]

Ekonominės analizės skyriaus
patarėja Aleksandra Čepukėnienė
 Tel. (8 5) 213 3628, 8 690 01 198,
El. p. [email protected]

vyr. specialistė Aušra Everlingienė
Tel. (8 5) 253 1359, 8 (690) 01 194
E
l. p. ​[email protected]​ 

​Investicijų skyriaus vedėjas Domantas Rimkus
Tel. (8 5) 250 6184,
El. p. [email protected]

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skuriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324,
El. p. [email protected]

Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
Tel. 8 (619) 79410,
El. p. [email protected]

Šilumos kainų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Tel. 8 (614) 03928,
El. p. [email protected]Tikslas –  pakoreguoti teisės aktus atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektas.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo  pakeitimo projektą.

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo pakeitimo projektą.

Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projektą.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo projektą.​​

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo projektą.​


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2023-05-24
AB "Šiaulių energija"​, 2023-05-25
AB "Panevėžio energija"​, 2023-05-30
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2023-06-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2023-06-07​​
UAB "Mažeikių vandenys", 2023-06-06
UAB "Ukmergės vandenys", 2023-06-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2023-06-08​
UAB „Vilnius economics REG“​ , 2023-06-08
UAB „Vilniaus vandenys“ ​, 2023-06-08
UAB "Vilnius economics REG"​, 2023-06-08
Uždaroji akcinė bendrovė "VILNIAUS VANDENYS"​, 2023-06-07
AB Vilniaus šilumos tinklai​, 2023-06-07
AB "Kauno energija" (pri​edas​​), 2023-06-12
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​2023-06-13​​
LR Aplinkos ministerija​, 2023-06-28
UAB „Vilniaus vandenys“ ​​, 2023-08-29
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​​, 2023-08-30
UAB „Litesko“​, 2023-09-12


Viešoji konsultacija dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo​  

Konsultacija vyksta nuo 2023-03-31 - 2023-04-28


Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus
patarėja Aistija Vaišnorienė
tel. (8 616) 42 502
el. p. [email protected]


Tikslas – pakeisti Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

​​Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, 2023-04-20
Saulius Anglickis, 2023-04-21
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2023-04-26
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 2023-04-28
AB "'Energijos skirstymo operatorius", 2023-04-28
LITGRID AB​, 2023-05-02​​​​