Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2022-08-11

Vykstančios viešosios konsultacijos


​​​​​​

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos  pakeitimo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-08-02  iki 2022-08-29


Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus
patarėja Aistija Vaišnorienė
Tel. (8 616) 42502
El. p. [email protected] 

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
patarėja Ana Viktorija Patiejūnienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. [email protected]

Tikslas – atlikti pakeitimus, susijusius su energetikos įrenginių ir objektų techninės būklės patikrinimo pažymų rengimo proceso valdymo vidaus audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis.

​​​​​​

Viešoji konsult​acija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-08-01 iki 2022-08-11

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus
vedėja Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332, 8 659 61665
El. p. [email protected]


Tikslas – pakeisti metodiką, atsižvelgiant į didėjančias technologinių medžiagų kainas ir kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos padengtų būtinąsias sąnaudas ir būtų  subalansuoti ūkio subjektų piniginiai srautai.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Šiaulių rajono savivaldybė​, 2022-08-02​
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-08-04
Vilniaus miesto savivaldybė​, 2022-08-04
UAB "Kauno vandenys"​, 2022-08-05
Ignalinos rajono savivaldybės administracija​​, 2022-08-10
UAB "Dzūkijos vandenys"​​, 2022-08-10
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2022-08-11
UAB "Vilniaus vandenys"​, 2022-08-11Viešoji konsult​acija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo i​r susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-27 iki 2022-08-16

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. [email protected]
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė 
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. [email protected]

Tikslas – patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-08-04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-08-03Viešoji konsult​acija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo​ ir Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-27 iki 2022-08-16

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
Mob. 8 619 79410
El. p. [email protected] 

Šilumos kainų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
Mob. 8 614 03928
El. p. [email protected]

Tikslas – pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodiką, atsižvelgiant į priimtus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, rinkos dalyvių pateiktus siūlymus bei Metodikos taikymo praktiką, taip pat reaguojant į reikšmingus energijos išteklių kainų pokyčius. Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimas inicijuojamas kaip susijusio teisės akto pakeitimas.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:​​​​​​​​​​​​​​

Viešoji konsult​acija dėl  Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-27 iki 2022-08-10

Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Martynas Maksimovas
Tel. (8 5) 213 9268 
El. p. [email protected]

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. [email protected]

Tikslas – patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše, bei atsižvelgta į dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojamą kuro kainų ženklų augimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-08-04
AB Vilniaus šilumos tinklai (priedas​), 2022-08-04


Viešoji konsult​acija dėl Naudojimosi AB „Klaipėdos nafta“ suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-20 iki 2022-07-25​

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Rimutis
el. p. [email protected]

Tikslas – atliepti dabartinę susiklosčiusią geopolitinę situaciją ir aplinkybes, kai SGD terminalas tapo pagrindiniu gamtinių dujų importo šaltiniu Lietuvoje ir regione. Taip pat pagal Gamtinių dujų įstatymą  SGD terminalo operatorė turi teisę nesuteikti naudotis pajėgumais, jei tai kelia grėsmę šalies nacionalinio saugumo interesams arba būtina užtikrinti Vyriausybės nustatytų gamtinių dujų tiekimo saugumo  priemonių įgyvendinimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2022-07-22
Ministry of Economics of the Republic of Latvia​, 2022-07-22
AB "Achema"​, 2022-07-22
AS "Latvenergo"​, 2022-07-22
AB "Achema"​, 2022-07-25
UAB "Ignitis" (priedas​), 2022-07-25
Public Utilities Commission of Latvia (PUC)​, 2022-07-25
AS "Latvenergo", ​2022-07-25
AS Eesti Gaas​, 2022-07-25
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (priedas​), 2022-07-26
Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI)​, 2022-07-29
​Eesti Energia AS​, 2022-07-29

​​

Viešoji konsult​acija dėl Dėl 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-08-05

​Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyr. specialistas Dainius Zamuiskas

Tel. 8 5 2135342
El. p. [email protected]

Tikslas – suderinti LITGRID​ AB dešimties metų tinklo plėtros planą.​


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Energijos skirstymo operatorius", 2022-08-08​​Viešoji konsult​acija dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-07-29

Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė

Tel. (8 636) 08336
El. p. [email protected].

Tikslas – atnaujinti Taisykles, kad jos būtų suderintos su galiojančiais teisės aktais. Projektu siekiama aiškiau reglamentuoti vartotojų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėjimo tvarką.Viešoji konsult​acija dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-13 iki 2022-07-27

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
skyriaus patarėjas Giedrius Blagnys
Tel. (8 659) 00647
El. p. [email protected]

patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 616) 13482
​El. p. [email protected]

Tikslas – pakeisti ir papildyti Elektros energijos kainos, rezervinės galios ir izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Panevėžio energija"​, 2022-07-22
AB "Ignitis gamyba" (priedas​), 2022-07-26
AB "Ignitis gamyba" (priedas​​)​, 2022-08-11


Viešoji konsult​acija dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros plano derinimo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-11 iki 2022-08-10

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė Asta Žukauskienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. [email protected]

Tikslas – suderinti AB "Amber Grid" dešimties metų tinklo plėtros planą, kuris rengiamas atsižvelgiant į pagrįstas prielaidas apie gamtinių dujų gavybos, tiekimo, vartojimo ir mainų su kitomis šalimis raidą, į regioniniams kelių valstybių narių ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtus investicijų planus, taip pat laikymo ir pakartotinio dujinimo suskystintų gamtinių dujų įrenginiams skirtus investicijų planus.​


Viešoji konsult​acija dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-16 iki 2022-05-26

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyr. specialistė Inesa Zubovienė
Tel. (8 614) ​82884
El. p. [email protected]​​

Tikslas – atnaujinti metodiką, siekiant užtikrinti atitiktį įstatymo bei Švarios energijos paketo nuostatoms, susijusioms su elektros energijos kaupimo veikla, elektromobilių įkrovimo paslauga bei elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Green Genius"​, 2022-05-30​
AB "Energijos skirstymo operatorius" (pastabos​), ​​2022-05-26
LITGRID AB ​(pastabos), ​​2022-05-27​


Viešoji konsult​acija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-01 
iki 2022-07-15

Dujų ir elektros departamento​​
Elektros skyriaus
patarėjas Radoslavas Grigelis
Tel. (8 5) ​213 5241
El. p. radoslavas.grigelis@vert.lt​

​Tikslas – papildyti Informacijos teikimo taisykles nuostatomis, susijusiomis su duomenų apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų patirtas faktines elektros energijos įsigijimo sąnaudas ir su jomis susijusias sąnaudas elektros energijos tiekimo kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu bei gautus elektros energijos tiekimo kainos dalinio kompensavimo lėšų dydžius pateikimu, kuriais remiantis VERT galėtų įsitikinti, kad minėti tiekėjai nepiktnaudžiauja elektros energijos buitiniams vartotojams taikoma elektros energijos tiekimo kainodara.  

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2022-07-13
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2022-07-13​​​
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-07-13
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija​, 2022-07-15
UAB "Perlas energija" (priedas​), 2022-07-15
UAB "Ignitis" (priedas), 2022-07-15​​


Viešoji konsult​acija dėl AB "Energijos skirstymo operatorius" elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-30 iki 2022-07-15

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėja Lina Bartkienė
Tel. (8 5) ​239 7825
El. p. [email protected]

Tikslas – atlikti pakeitimus, susijusius su prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės papildymu, perskaičiavimo, grąžinimo tvarka, apskaičiavimo koeficientų didinimu taip pat tiekėjo vartotojų teisių apsaugos užtikrinimu.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2022-07-11
UAB "Ignitis" (priedas​), 2022-07-14
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2022-07-15

​​

Viešoji konsult​acija dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-23 iki 2022-07-11

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas Adas Zakarauskas
Tel. +370 685 47437
El. p. [email protected]

Tikslas –  numatyti naujas paslaugas, kurias operatorius įsigis nuo 2023 m. sausio 1 d.​​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2022-07-11


Viešoji konsult​acija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-21 iki 2022-06-28

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėjas Giedrius Blagnys
Tel. (8 659) 00647
El. p. [email protected]

Tikslas – patikslinti metodiką nuostatomis, reglamentuojančiomis investicijų grąžos normos nustatymą Elektros įstatyme numatytais atvejais, kai metodika taikoma asmenims, kurie teikia izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir (ar) totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo papildomas reguliuojamas paslaugas ir (arba)  taikoma nustatant investicijų grąžos normą energijos kaupimo įrenginio savininkui, perdavimo sistemos operatoriui teikiančiam izoliuoto darbo rezervo paslaugą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsult​acija dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos 

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-16 iki 2022-06-22

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausiasis specialistas Karolis Demšė
Tel. +370 5 250 6183
El. p. [email protected]

Tikslas –  papildyti Importo metodiką nuostatomis, apibrėžiančiomis importuojamų gamtinių dujų kiekių ir jų sąnaudų vertinimą skaičiuojant Vidutinę svertinę gamtinių dujų importo kainą pradėjus eksploatuoti Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungtį. 


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas​), 2022-06-22


Viešoji konsult​acija dėl Rinkų tyrimo taisyklių pakeitimo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-26 iki 2022-06-24

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
patarėjas Paulius Blažys
Tel. 8 (658) 92 568
El. p. [email protected]
 vyr. specialistas Adas Zakarauskas
Tel. +370 685 47437
El. p. [email protected]

Tikslas – siekiant sklandžiai atlikti rinkų tyrimo procesą, patobulinti taisyklių nuostatas ir suderinti jas su galiojančių teisės aktų reikalavimais.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LITGRID AB (priedas​), 2022-06-08
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-06-20
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2022-06-20
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2022-06-23
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija​, 2022-06-23​
AB "Ignitis gamyba", 2022-06-22
LITGRID AB​,​ 2022-06-27 
UAB "Ignitis", 2022-06-23
UAB "EPSO-G"​2022-06-23​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-16 iki 2022-05-31

Techininė priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus
Vyr. specialistė A. Jurtautienė
Tel. 8 614 98518
El.p. [email protected]

Klaipėdos teritorinio skyriaus
Vyr. specialistas A. Arcišauskas
Tel. 8 659 79845
El. p. [email protected]

Tikslas – patvirtinti Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašą.​​

​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-13 iki 2022-05-20

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. [email protected]

Tikslas – ​patikslinti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą. 


​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB Gren Klaipėda​, 2022-05-20
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė​, 2022-05-20
AB Vilniaus šilumos tinklai​, 2022-05-20
BALTPOOL, UAB​, 2022-05-18
UAB "Litesko"​, 2022-05-19
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija​, 2022-05-20
AB "Šiaulių energija"​, 2022-05-18
Šiluma miestams, UAB​, 2022-05-23
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​​, 2022-05-30
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2022-05-31
AB "Kauno energija" (priedas 1, priedas 2​)​, 2022-06-10


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos ​

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-11​ iki 2022-05-18

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėjas Radoslavas Grigelis​
El. p. [email protected]
Tel. (8 5) 213 5241

Tikslas – EĮ ir EEĮ pakeitimo projektų nuostatų, kurios apibrėžia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų suvartotos elektros energijos išlaidų dalinio kompensavimo buitiniams vartotojams dydžių įvertinimą bei elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus, kurio veiklos teritorijoje esančių vartotojų skaičius didesnis kaip 100 tūkstančių, dėl dalinio kompensavimo apskaičiavimo ir išmokėjimo administravimo patirtų sąnaudų nustatymą ir įvertinimą, perkėlimas, taip pat kito EEĮ pakeitimo projekto reglamentavimo perkėlimas.​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2022-05-18
UAB "Ignitis"2022-05-17
UAB "Perlas Energija"2022-05-18​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-3 iki 2022-05-13

Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Tel. +370 659 64577
El. p. [email protected]

Vandens skyriaus vyr. specialistė
Simona Kulikauskienė
Tel. +370 690 91233
El. p. [email protected]

​Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius
Tel. +370 690 01191
El. p. [email protected]

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė
 Tel. +370 612 38659
El. p. [email protected]

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas Arvydas Vitas
 Tel. +370​ 612 35650 
El. p. [email protected]

Dujų skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė
Tel. +370 690 16744
El. p. [email protected]


Tikslas – papildyti taisyklių 25 priedą, numatant, kad energetikos įmonės, teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto biokuro kiekius bei kainas privalės nurodyti kokios rūšies (pavyzdžiui MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras buvo pirktas.

​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Kauno energija"​, 2022-05-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-05-11
AB "Šiaulių energija" (priedas​), 2022-05-12
UAB "Litesko"​, 2022-05-17
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-05-12
UAB "Vilniaus vandenys"​, 2022-05-12
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2022-05-17
Lietuvos savivaldybių asociacija​​, 2022-05-30
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-05-30


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-02-21 iki 2022-03-14

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. [email protected]

Tikslas – įtvirtinti lankstesnį pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo modelį bei padidinti rinkos dalyvių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo tinklui balansuoti galimybes.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2022-03-07
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,​ 2022-03-09
AB "Šiaulių energija",​ 2022-03-09
AB "Panevėžio energija"​, 2022-03-14
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (priedas​), 2022-03-14
UAB "Plungės šilumos tinklai"​, 2022-03-15
UAB Gren Klaipėda​, 2022-03-15
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė​, 2022-03-15
UAB "Litesko"​, 2022-03-17
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2022-03-17
AB "Klaipėdos energija"​, 2022-03-17
AB Vilniaus šilumos tinklai (priedas​), 2022-03-21
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2022-03-21
Akcinė bendrovė "Kauno energija"​, 2022-03-21
UAB "Baltpool"​, 2022-03-21
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija​, 2022-03-21
UAB "Baltpool"​, 2022-03-28


​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-01-07 iki 2022-01-10

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vedėjas Evaldas Šmaukšta
tel. +370 667 48346
el. p. [email protected]
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė Renata Bartašiūtė-Černevičė 
tel. +370 612 38 659
el. p. [email protected]

Tikslas – atsižvelgti į Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo taikymo praktikoje iškylančias problemas ir šilumos aukcionų dalyvių išsakomas pastabas dėl prognozuojamos biokuro kainos nustatymo tvarkos.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2022-01-11
UAB “E energija”​, 2022-01-12
UAB "Idex Baltic"​, 2022-01-12
​​