Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2019.02.21

Vykstančios viešosios konsultacijos 

Viešoji konsultacija dėl naujos redakcijos Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono nuostatų projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-18
iki 2019-03-07

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja
Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p. medeina.augustinaviciene@regula.lt


Tikslas – atsižvelgti į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektros energetikos pakeitimus. 


 


 

Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-02-12
iki 2019-02-19

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vedėja 
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El.p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas
Justas Valaitis
Tel.  (8 5) 250 6185
El.p.  justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El.p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.


 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Litesko", 2019-02-20
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-02-20
AB „Litgrid“, 2019-02-19
AB „Amber Grid“, 2019-02-19
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2019-02-19
 


Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. O3-163 „Dėl elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ išdėstymo nauja redakcija

​Konsultacija vyksta nuo 2019-02-11
iki 2019-02-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Vyriausioji patarėja Medeina Augustinavičienė
Tel. (8 5) 233 0766
El.p.  medeina.augustinaviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir  Elektros energetikos įstatymo pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos, 2019-02-19


 

 

Viešoji konsultacija dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašp patvirtinimo projekto derinimo

​Konsultacija vyksta nuo 2019-02-08
iki 2019-03-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento 
vyriausiasis patarėjas, laikinai vykdantis Šilumos ir vandens departamento direktoriaus funkcijas, Dalius Krinickas
Tel. (8 5) 250 6182
El.p. dalius.krinickas@regula.lt
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@regula.lt
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel.  (8 5) 250 6184
El.p. mindaugas.bernotas@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje.

Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto ir Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2019-02-07
iki 2019-03-10

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vedėja
Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332
El. p. indre.musviciene@regula.lt

Tikslas – atsižvelgti į Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kurie įtvirtina Komisijai naujas funkcijas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje. 
       
Pakartotinė viešoji konsultacija dėl AB „Litgrid“ parengtų balansavimo paslaugų teikėjams taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo ir už balansą atsakingoms šalims taikytinų nuostatų ir sąlygų pasiūlymo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-29
iki 2018-12-05

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos  plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas
Paulius Blažys
Tel. (8 5) 2135342
El.p. paulius.blazys@regula.lt                 

Tikslas – atsižvelgti į 2017 m. lapkričio 23 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės. 

Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos pakeitimo

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-16
iki 2018-12-17

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. ignas.kazakevicius@regula.lt

Tikslasobjektyviau paskirstyti kaštus prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Amber Grid", 2018-12-17
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2018-12-17 (priedas)


Viešoji konsultacija dėl LITGRID AB elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartinių sąlygų

​Konsultacija vyksta nuo 2018-11-09
iki 2018-11-16

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyresn. specialistė
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@regula.lt

Tikslasperdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ne vėliau kaip iki 2018 m. gruodžio 1 d. turi parengti ir su Komisija suderinti elektros energijos perdavimo paslaugos sutarčių standartines sąlygas.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-11-22 (priedas)
AB „ORLEN Lietuva“, 2018-11-21
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-11-19 (priedas)
AB „Lifosa“, 2018-11-19
 
Viešoji konsultacija dėl Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros plano 2018–2027 m. derinimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-07-23
iki 2018-08-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Milkevičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. lina.milkeviciute@regula.lt

​Tikslas - užtikrinti skaidrią bei pagrįstą elektros energetikos sektoriaus plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, 2018-08-16
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-08-02
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2018-07-27


Viešoji konsultacija dėl ​ ​naujos redakcijos Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos

​Konsultacija vyksta nuo 2018-05-24
iki 2018-06-25

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus vyr. specialistas
Rytas Kantakevičius
Tel. (8 5) 213 3430
El. p. rytas.kantakevicius@regula.lt

Tikslas – suvienodinti šilumos sektoriuje taikomą teisinį reglamentavimą ir reguliavimo principus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Litesko", 2018-06-25
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2018-06-25
AB "Vilniaus šilumos tinklai", 2018-06-18 (priedas)
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-06-13
UAB „Skuodo šiluma“, 2018-06-01
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-05-28

 
​ ​Viešoji konsultacija dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos pakeitimo projekto

​Konsultacija vyksta nuo 2018-01-11
iki 2018-02-10

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Anastasija Skunčikaitė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. anastasija.skuncikaite@regula.lt
Dujų skyriaus vyresn. specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. justas.valaitis@regula.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus patarėjas
Mindaugas Bernotas
Tel. (8 5) 250 6184
El. p. mindaugas.bernotas@regula.lt

​Tikslas – užtikrinti sklandesnį ir efektyvesnį investicijų vertinimo ir derinimo procesą, tikslesnį energetikos įmonių lėšų planavimą ir panaudojimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Litgrid“, 2018-02-12
AB „Amber Grid“, 2018-02-09
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-02-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-02-09
UAB „Pramonės energija“, 2018-02-08
Valstybinė energetikos inspekcija prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos, 2018-02-08
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-02-07
AB „Panevėžio energija“, 2018-02-07
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2018-02-07
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, 2018-02-02
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-31
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2018-01-22
UAB „Palangos šilumos tinklai“, 2018-01-12

 

Viešoji konsultacija dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2017-12-22​ iki
2018-01-22

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus                
patarėja         
Lina Bartkienė
tel. (8 5) 213 3628
el. p. lina.bartkiene@regula.lt
Vandens skyriaus
vyr. specialistė
Vida Žilėnienė
tel. (8 5) 213 1983
el. p. vida.zileniene@regula.lt
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyr. specialistė
Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. (8 5) 213 9324
el. p. renata.bartasiute@regula.lt
Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 250 6183
el. p. lina.karpaviciute@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Ramutė Cirulytė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. ramute.cirulyte@regula.lt
Elektros skyriaus
patarėja
Lina Milkevičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. lina.milkeviciute@regula.lt

Tikslas užtikrinti, kad ūkio subjektai skelbtų visą viešai privalomą skelbti informaciją.

 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2018-01-30
UAB „Litesko“, 2018-01-29
AB „Litgrid“, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2018-01-26
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2018-01-24
UAB „Baltpool“, 2018-01-24
UAB „Litgas“, 2018-01-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2018-01-23
AB „Klaipėdos nafta“, 2018-01-23
AB „Orlen Lietuva“, 2018-01-23
UAB „Get Baltic“, 2018-01-22
AB „Amber Grid“, 2018-01-22
AB „Lietuvos energijos gamyba“, 2018-01-22
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2018-01-22
UAB „Šiaulių vandenys“, 2018-01-19
UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, 2018-01-19
UAB „Aukštaitijos vandenys“, 2018-01-17
AB „Inter Rao Lietuva“, 2018-01-10
UAB „Vilniaus vandenys“, 2018-01-05
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, 2018-01-02

 

Viešoji konsultacija dėl Litgrid AB standartinės balansavimo energijos pirkimo-pardavimo sutarties derinimo​ ​

​Konsultacija vyksta nuo 2017-11-22
iki 2017-11-27

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Ramutė Cirulytė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. ramute.cirulyte@regula.lt  

​Tikslas – rinkos dalyviams sudaryti vienodas ir nediskriminacines sąlygas įsigyti balansavimo energiją Lietuvos rinkoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Nord Pool, 2017-11-30
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2017-11-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2017-11-27
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2017-11-27
AB „ORLEN Lietuva“, 2017-11-24
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2017-11-24
UAB „Kauno termofikacijos elektrinė“, 2017-11-23