Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-03-28

Vykstančios viešosios konsultacijos


​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Viešoji konsultacija dėl Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formos 

Konsultacija vyksta nuo 2023-03-28  iki 2023-03-31

Kauno teritorinio skyriaus
vyr. specialistas  Raimundas Valauskis
tel. ​8 (616) 96717
el. p. [email protected]​ ​

Tikslas – patvirtinti Pažymos apie daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos atitiktį privalomiesiems reikalavimams formą.

​​


Viešoji konsultacija dėl Jūrinės teritorijos naudojim​o atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo ​

Konsultacija vyksta nuo 2023-03-17  iki 2023-03-23

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėja Laima Kasparavičiūtė
 tel. 8 615 22973
el. p. [email protected]
Leidimų skyriaus
vedėja Ramunė Laukevičienė
tel. 8 619 83242
el. p. [email protected]

Tikslas – atlikti Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo pakeitimus.Viešoji konsultacija dėl  Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių ​

Konsultacija vyksta nuo 2023-03-10  iki 2023-03-17​

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus
patarėja Simona Gavorskaitė
tel. (8 5) 213 6454
el. p. [email protected]

Tikslas – papildyti Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisykles
​​

Viešoji konsultacija dėl  ​Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos

Konsultacija vyksta nuo 2023-03-01  iki 2023-03-13

 

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus
vedėja Indrė Musvicienė
tel. (8 5) 213 6332, 8 659 61665
el. p. [email protected]

Tikslas – papildyti bendrąsias Metodikos nuostatas, suvienodinant jas su Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, bei atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus. 


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Aukštaitijos vandenys"​, 2023-03-08​
Lietuvos vandens tiekėjų​ asociacija​, 2023-03-13
Aplinkos ministerija​, 2023-03-01


Viešoji konsultacija dėl  ​elektros energijos tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių​

Konsultacija vyksta nuo 2023-02-17 iki 2023-03-10​

 

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vyr. specialistas​ Mantas Valužis
tel. ​(8 5) 250 6183
el. p. [email protected]

Tikslas – nustatyti tarpzoninių rizikos apsidraudimo galimybių pranašumus ir trūkumus, susijusius rinkos dalyvių poreikius bei potencialių problemų sprendimo būdų paieška.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „Ignitis renewables“​,2023-03-09
AB "Ignitis gamyba"​, 2023-03-09
UAB "Ignitis"​, 2023-03-10
UAB "Imlitex"​, 2023-03-13
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė​, 2023-03-13
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė​, 2023-03-13​​Viešoji konsultacija dėl ​Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimo ir dėl Elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimo pratęsimo
Konsultacija vyksta nuo 2023-02-17 iki 2023-03-03

​ 

Šilumos ir vandens departamentoEkonominės analizės skyriaus
​Vyr. specialistė Aušra Everlingienė
tel. 
(8 5) 253 1359, 8 (690) 01 194
el. p. ​[email protected]​ Projektų tikslas – vadovaujantis Energetikos įstatymo 2 straipsnio 34 dalimi, pratęsti patikslintų Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninių užduočių galiojimą 2023 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) įmonių reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms ir 2023–2024 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikroms, kai įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais metais.


​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba​, 2023-02-23
Lietuvos auditorių rūmai​, 2023-03-​02
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2023-03-06
UAB "Visagino energija" (priedas​), 2023-03-03
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2023-03-13


Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimo​ ir dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo​
Konsultacija vyksta nuo 2023-02-15 iki 2023-02-23

​ 

Dujų ir elektros departamento​
Elektros skyriaus patarėjas G. Blagnys
tel. 370 5 239 7825,
el. p. [email protected]

Elektros skyriaus vyr. specialistė 
I. Zubovienė
Tel. 370 614 82884
el. p. [email protected]

Elektros skyriaus patarėjas U. Ilioitienė,
tel. 370 5 239 7825,
 el. p. [email protected]

Leidimų skyriaus vedėja 
R. Laukevičienė,
tel. 370 619 83242,
el. p. ramune.[email protected]Projekto Nr. 1 tikslas – Į Aprašą perkelti Pakeitimo įstatymo nuostatas dėl nepriklausomos elektros energijos tiekimo veiklos papildomų priežiūros priemonių reglamentavimo.

Projekto Nr. 2 tikslas – Į Taisykles perkelti Pakeitimo įstatymo nuostatas dėl nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos papildomų priežiūros priemonių reglamentavimo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB "Ignitis"​, 2023-02-23
"Elektrum Lietuva"​, 2023-02-23
AB Vilniaus šilumos tinklai2023-02-23​
UAB "Imlitex"​, 2023-02-24

​​​​​​​​​​

Viešoji konsultacija dėl Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikos patvirtinimo 
Konsultacija vyksta nuo 2023-02-01 iki 2023-02-10 

 

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyr. specialistė Ugnė Ilioitienė
tel. 8 686 68842
el. p. [email protected]

Tikslas  patvirtinti Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodiką (toliau – Metodika), kuria vadovaujantis būtų nustatoma didžiausios galimos sandorio kainos, kurią Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalies (dalių) naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų, organizuojamų vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio nuostatomis, dalyviai galės prašyti gauti už jūrinėje teritorijoje plėtojamose elektrinėse pagamintą elektros energiją, dydžio apskaičiavimo tvarka.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

ORLEN Neptun I Sp. z o.o​, 2023-02-09
​​​​UAB „Ignitis renewables“, 2023-02-13​
LITGRID AB​, 2023-02-13
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija​, 2023-02-15​​
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija2023-02-22


Viešoji konsultacija dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo  ​​
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-31 iki 2023-02-9. 

 

Dujų ir Elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėja Laima Kasparavičiūtė
Tel. 8 615 22973
El. p. l[email protected]


Leidimų skyriaus
vedėja Ramunė Laukevičienė
Tel. 8 (619) 83242
El. p. 
[email protected].

Tikslas  patvirtinti jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašą (Konkursų aprašas), kuriame numatomi reikalavimai asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Green Genius“​, 2023-02-08​

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2023-02-09
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos​, 2023-02-09
ORLEN Neptun I Sp. z o.o., 2023-02-09
UAB „Ignitis renewables“​, 2023-02-09
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 2023-02-10
LITGRID AB, 2023-02-13
AB "Ignitis grupė"​, 2023-02-14​
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2023-02-20​​​​


Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių ​​
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10. 

 

Atliekų reguliavimo skyriaus
vedėjas Raimondas Balčiūnas 
El. p. [email protected] 

Tikslas  įgyvendinti Atliekų tvarkymo įstatymą, bei papildyti taisykles nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos teikimą, kai taisyklės taikomos regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas, taip pat atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Energijos skirstymo operatorius", 2023-02-10
LITGRID AB​, 2023-02-13​


​​

Viešoji konsultacija dėl  Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo​​
 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-27 - 2023-02-16

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus
vedėja Indrė Musvicienė
tel. (8 5) 213 6332, 8 659 61665
el. p. [email protected]
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
tel. (8 5) 213 9268, 8 659 21552
el. p. [email protected]

Tikslas  atlikti Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2023-02-09​
UAB "Šiaulių vandenys", 2023-02-13
Vandentvarkos asociacija "Vandens jėga"​, 2023-0​2-15
UAB "Vilniaus vandenys", 2023-02-17
UAB "Ukmergės vandenys"​, 2023-02-17​
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2023-02-17
Aplinkos ministerija​, 2023-03-01​

​​​

Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo
 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-16 - 2023-01-30


Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
tel. Nr., 8 5 213 9268
el. p. [email protected]

Tikslas  papildyti metodiką nuostatomis, reglamentuojančiomis investicijų grąžos normos nustatymą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numat​ytais atvejais, kai metodika taikoma regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas.


​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Šiaulių energija"​, 2023-01-19
AB "Smiltynės perkėla"​, 2023-01-20
AB Vilniaus šilumos tinklai​, 2023-01-13
LR Susisiekimo ministerija​, 2023-01-30​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl  Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos  pakeitimo ir Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainųnustatymo metodikos pakeitimo

 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-12 - 2023-01-26


Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. [email protected]


Tikslas – aiškiau reglamentuoti į gamtinių dujų įmonių reguliuojamų paslaugų pajamų viršutines ribas įtraukiamų pajamų ir sąnaudų nuokrypių nuo Tarybos nustatytų vertinimo principus.


​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių​ 
 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-09 iki 2022-12-16

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus
vedėja Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
tel. (8 5) 213 6454
el. p. [email protected]

Tikslas – atlikti Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių pakeitimus.​​​
Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2024–2028 m. kainų​
 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-02 iki 2023-02-01

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu  [email protected] (kopija [email protected] ir [email protected]). 

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. [email protected]

Tikslas – nustatyti metodinius pakeitimus naujam reguliavimo periodui (2024-2028 metai).


Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-11-16 iki 2022-11-28

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus​
​patarėja A.V. Patiejūnienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. [email protected]

Tikslas –  tobulinti VERT konsultacijų, teikiamų į VERT pasikreipusiems paklausėjams (ūkio subjektams, vartotojams, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims), rengimo, teikimo, vertinimo ir skelbimo bei suteiktų konsultacijų įrašų naudojimo, saugojimo ir naikinimo tvarką.Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-24​​ iki 2022-11-07

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausioji specialistė Urtė Pavydė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. [email protected]

Tikslas –  papildyti aprašą nuostatomis, susijusiomis su duomenų apie gamtinių dujų tiekimo įmonės patirtas faktines gamtinių dujų įsigijimo sąnaudas gamtinių dujų tiekimo kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu bei gautus gamtinių dujų tiekimo kainos dalinio kompensavimo lėšų dydžius pateikimu.

​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

​​​Konkurencijos taryba, 2022-11-07
UAB "Ignitis", 2022-11-07 (pastabos ir pasiūlymai​)
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija​, 2022-11-09​


 

Viešoji konsultacija dėl:

1) Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto;

2) Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio​ ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo projekto;

3) Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos projekto;

4) Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos projekto.

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-17 iki 2022-11-04.

Atliekų reguliavimo skyriaus
vedėjas Raimondas Balčiūnas
El. p. [email protected]

Atliekų reguliavimo skyriaus
vyr. specialistė Viktorija Kondratavičiūtė
El. p. [email protected]

Tikslas – įgyvendinti 2021-12-23 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787  2, 112, 12, 28, 30, 301, 302, 351 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 straipsniais, septintuoju1 ir septintuoju2 skirsniais įstatymu Nr. XIV-875  priimtus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama reguliuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įgaliojama nustatyti viršutinę atliekų deginimo vienos tonos įkainio ribą ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninę kainą.

 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos agentūra​, 2022-10-31
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija​, 2022-11-03
AB Kauno kogeneracinė jėgainė, 2022-11-04
UAB GREN Klaipėda​​, 2022-11-04
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė​, 2022-11-04 (pastabos ir pasiūlymai​)
UAB “VAATC”, 2022-11-07
​Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrius​, 2022-11-07
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, 2022-11-07 (pastabos Nr. 1, pastabos Nr. 2​)
Aplinkos apsaugos departamentas, 2022-11-07
CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)​, 2022-11-07
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba​, 2022-11-10
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-11-10
Lietuvos savivaldybių asociacija​​, 2022-11-17
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija​, 2022-11-24


Viešoji konsultacija dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-20 iki 2022-10-11

Dujų ir Elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėja Laima Kasparavičiūtė
Tel. 8 615 22973
El. p. l[email protected]

Leidimų skyriaus
vedėja Ramunė Laukevičienė
Tel. 8 619 83242
El. p. [email protected].

Tikslas – nustatyti sąlygas Jūrinės teritorijos naudojimo AEI naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimui ir leidimų išdavimui.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas​​, 2022-09-27
ORLEN`S COMMENTS REGARDING OFFSHORE TENDER PROCEDURES​, 2022-10-05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2022-10-07
Vilniaus universitetas​, 2022-10-08​​
UAB "Enefit Green"​​, 2022-10-10​
UAB „Green Genius“, 2022-10-10
Total Energies Renewables​​, 2022-10-10
UAB „Ignitis renewables“, 2022-10-11
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija​, 2022-10-11
LITGRID AB2022-10-11
UAB "EPSO-G"​, 2022-10-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija2022-10-12​
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos​2022-10-12​

​​

​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-13 iki 2022-09-20

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus 
vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius

Tel. (8 5) 213 6454
El. p. [email protected]

Tikslas – ​pakoreguoti Taisykles taip, kad jų nuostatos atitiktų Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas bei VERT atliekami administracinių nusižengimų tyrimai bei tyrimo veiksmai būtų vykdomi kuo operatyviau ir būtų išnaudojamas Administracinių nusižengimų registro funkcionalumas.


​​​​Viešoji konsultacija dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-08-24  iki 2022-09-08

Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja
Birutė Jagminienė
Tel. 8 (616) 78589
El. p. [email protected]

Koordinavimo ir analizės skyriaus 
Vyr. specialistė ​Audronė Jurtautienė
Tel. 8 (614) 98518
El. p. [email protected]

Tikslas – nustatyti kietojo biokuro kokybės patikrinimo tvarką, kuri reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veiklą, atliekant kietojo biokuro, įsigyto energijos išteklių biržoje arba pagal dvišales sutartis, sudaromas ne biržoje, ir biokuro pardavėjo pristatyto biokuro pirkėjui kokybės ir apskaitos kontrolę.
​​​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Panevėžio energija", 2022-09-06
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2022-09-06
​​​​​Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2022-09-08

​​

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo ​patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo pakeitimo​​

 Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-08-22  iki 2022-09-05

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus 
patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 659) 00647
El. p. [email protected].


Tikslas – pakeisti aprašą ir metodiką, atsižvelgiant į tai, jog Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projekte numatyta funkcija VERT tvirtinti kompensacijos, kurią tinklų operatorius moka vartotojams tais atvejais, kai elektros energijos persiuntimas atnaujinamas per ilgesnį projekte nustatytą, laikotarpį, apskaičiavimo metodiką ir nustatyti maksimalų kompensacijos dydį.

​​​​​​​​​​​​​​​

​​Viešoji konsult​acija dėl Dėl 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-08-05

​Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyr. specialistas Dainius Zamuiskas

Tel. 8 5 2135342
El. p. [email protected]

Tikslas – suderinti LITGRID​ AB dešimties metų tinklo plėtros planą.​


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas​), 2022-08-08


Viešoji konsult​acija dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-07-29

Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė

Tel. (8 636) 08336
El. p. [email protected].

Tikslas – atnaujinti Taisykles, kad jos būtų suderintos su galiojančiais teisės aktais. Projektu siekiama aiškiau reglamentuoti vartotojų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėjimo tvarką.Viešoji konsult​acija dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros plano derinimo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-11 iki 2022-08-10

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė Asta Žukauskienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. [email protected]

Tikslas – suderinti AB "Amber Grid" dešimties metų tinklo plėtros planą, kuris rengiamas atsižvelgiant į pagrįstas prielaidas apie gamtinių dujų gavybos, tiekimo, vartojimo ir mainų su kitomis šalimis raidą, į regioniniams kelių valstybių narių ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtus investicijų planus, taip pat laikymo ir pakartotinio dujinimo suskystintų gamtinių dujų įrenginiams skirtus investicijų planus.​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsult​acija dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos 

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-16 iki 2022-06-22

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausiasis specialistas Karolis Demšė
Tel. +370 5 250 6183
El. p. [email protected]

Tikslas –  papildyti Importo metodiką nuostatomis, apibrėžiančiomis importuojamų gamtinių dujų kiekių ir jų sąnaudų vertinimą skaičiuojant Vidutinę svertinę gamtinių dujų importo kainą pradėjus eksploatuoti Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungtį. 


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas​), 2022-06-22


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-16 iki 2022-05-31

Techininė priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus
Vyr. specialistė A. Jurtautienė
Tel. 8 614 98518
El.p. [email protected]

Klaipėdos teritorinio skyriaus
Vyr. specialistas A. Arcišauskas
Tel. 8 659 79845
El. p. [email protected]

Tikslas – patvirtinti Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašą.​​

​​​​​​​​

​​