Įeiti
Publikuoti: 2018-01-23. Atnaujinta: 2018-01-23

Administracinių patalpų nuomos pirkimo skelbimas


 

 1. Perkančiosios organizacijos rekvizitai – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, juridinio asmens kodas 188706554, buveinės adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius; raštinės tel. (8 5) 213 5166; faks. (8 5) 213 5270; el. p. [email protected]
 2. Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
 3. Nekilnojamųjų daiktų paskirtis − administracinėms reikmėms tenkinti (biurui įrengti).
 4. Pavadinimas – administracinių patalpų nuoma (toliau – Pirkimas).
 5. Administracinių patalpų buvimo vieta – ne daugiau kaip 4 km spinduliu aplink Vilniaus miesto centrinį paštą. Atstumas skaičiuojamas iki Vilniaus miesto centrinio pašto pastato (Gedimino pr. 7, Vilnius), (atstumas skaičiuojamas vadovaujantis www.maps.lt atstumo matavimo įrankiu brėžiant tiesią liniją).
 6. Kontaktiniai asmenys:
  6.1. dėl Pirkimo objekto – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Arvydas Gervelė, [email protected], tel. (8 5) 213 9810;
  6.2. dėl Pirkimo procedūros – Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja Raimonda Žukauskaitė, [email protected], tel. (8 5) 213 5540.
 7. Pasiūlymus ir nekilnojamų daiktų dokumentus kandidatai turi pateikti: asmeniškai (patys kandidatai pristato), paštu ar per kurjerį adresu: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius. Ant voko turi būti užrašyta „neatplėšti iki 2018 m. vasario 5 d. 10:00 val." 
 8. Kandidatų pasiūlymų pateikimo terminas2018 m. vasario 5 d. 10:00 val.
 9. Interneto adresas, kuriuo pasiekiami pirkimo dokumentai – www.regula.lt
 10. Kandidato pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita kalba, turi būti pateiktas tinkamai patvirtintas vertimas į lietuvių kalbą. Vertimo patvirtinimas laikomas tinkamu, jei vertimas yra patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu arba kandidato vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei turi).
 11. Administracinių patalpų techniniai, ekonominiai duomenys (svarbesnieji):
  11.1. bendras pageidaujamų išsinuomoti administracinių patalpų plotas – ne mažesnis kaip 1500 kv. m ir ne didesnis kaip 1700 kv. m.
  11.2. visos administracinės patalpos privalo būti viename pastate Vilniaus mieste, Vilniaus miesto savivaldybėje.
  11.3. administracinių patalpų nuomos terminas – 5 (penkeri) metai nuo administracinių patalpų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos su galimybe šalių rašytiniu susitarimu pratęsti nuomos terminą tokiomis pačiomis sąlygomis dar iki 3 (trejų) metų;
  11.4. administracinės patalpos Perkančiajai organizacijai reikalingos nuo 2018 m. birželio 21 d.