Įeiti
Publikuota: 2020.08.10. Atnaujinta: 2021.01.22

Vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika


ŠILUMOS SEKTORIUS

​2021-01-21UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" įpareigotas vartotojo mokėjimus už karštą vandenį apskaičiuoti laikantis perskaičiavimo tvarkos
​2020-08-10
VERT: vartotojas, kaip pastato bendraturtis, turi apmokėti jam tenkančią šilumos pastato bendrosioms reikmėms dalį
2020-07-29
Sąskaita už karštą vandenį: kodėl mokame ne tik už suvartotus kubinius metrus
2020-07-07
VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktą
2020-06-11
Atsijungimas nuo centralizuoto šildymo sistemos: ką privalo žinoti vartotojas?
2020-05-18
Atsiskaitymas už karštą vandenį: ką reikia žinoti vartotojams, kai duomenys nuskaitomi nuotoliniu būdu?
2020-05-13 Kokiais atvejais mokėjimai už karštą vandenį skaičiuojami pagal normatyvus?
2020-04-20
VERT: AB „Kauno energija" privalo užtikrinti gyventojų aprūpinimą karštu vandeniu
2020-03-04 VERT: kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie šildomą pastatą?
2020-01-21 Permoka už karštą vandenį: kokiais atvejais ji turi būti grąžinta vartotojui?
2020-01-21 Informacija vartotojams, nusprendusiems apsirūpinti karštu vandeniu iš alternatyvių šaltinių
2020-01-09 Kodėl privaloma mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?
2019-12-20 Kokiais atvejais vartotojui grąžinama permoka už karštą vandenį?
2019-12-09 Kodėl sąskaitose už šilumą atskirai nurodoma mokėtina suma už pastato bendrosioms reikmėms suvartotą šilumos kiekį?
2019-09-23 Kada vartotojas gali nesutikti apmokėti už apskaitytą karšto vandens kiekį?
2019-08-09 Vartotojas turi apmokėti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį
2019-05-22
Atsijungimas su centralizuoto šildymo sistemos: iki kada išliekama pastato šildymo sistemos tiekiamos šilumos vartotoju?
2019-04-02 Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis: ką reikia žinoti vartotojui?
2019-03-28 Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali pakeisti šilumos paskirstymo metodą?
2019-03-08 Šilumos tiekėjui – įpareigojimas perskaičiuoti vartotojui pateiktą sąskaitą
2019-03-04
Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali perskaičiuoti bute suvartotą šilumos kiekį?
2019-02-11
Šilumos tiekėjas atsakingas už teisingą šilumos paskirstymą ir mokesčių priskyrimą
2019-02-07 Vartotojas turi sudaryti sąlygas įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus
2019-01-22 Ką reikia žinoti apie įsiskolinimus už šilumos energiją ir karštą vandenį, paveldėjus nekilnojamąjį turtą?
2019-01-22 Vartotojai turi užtikrinti galimybę įrengti apskaitos prietaisus
2018-12-03 Šilumos tiekėjas įpareigotas daugiabučio namo gyventojams iš naujo paskirstyti ankstesniu laikotarpiu suvartotą šilumos energiją
2018-10-08 Šiluma bendrosioms reikmėms: kodėl už ją privalo mokėti visi namo gyventojai?
2018-09-17 Kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie naudingąjį buto plotą?
2018-09-03 Ką daryti, jei manote, kad šilumos tiekėjas netinkamai skirsto pastate suvartojamą šilumą?
2018-07-27 Buto savininkas yra atsakingas, kad būtų apmokėta už suteiktas paslaugas
2018-05-25 Nuo ko priklauso butams priskiriamas apmokėti šilumos kiekis?
2018-05-25 Ar šilumos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį su buto nuomininku?
2018-05-14 Kodėl gyventojai turi mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?
2018-04-27 Kaip skaičiuojami mokėjimai už karštą vandenį, vartotojui nesudarius sąlygų pakeisti apskaitos prietaisą?
2018-03-19 Ar reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, jei butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?
2018-02-06 Informacija vartotojams: kas nustato karšto vandens suvartojimo normatyvo dydį?
2018-01-23 Nuo ko priklauso gyventojams taikomas karšto vandens suvartojimo normatyvas?
2018-01-15 Karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus: ką turi žinoti vartotojas?

Elektros sektorius

​2021-01-20VERT: kaip apskaičiuojama garantinio elektros energijos tiekimo kaina?
​2020-12-29Kada vartotojui atsiranda pareiga mokėti už leistinąją naudoti galią?
​2020-12-03
UAB „Ignitis“ įpareigota gaminančio vartotojo pagamintos ir nesuvartotos elektros energijos kiekį perkelti jo naujai pasirinktam tiekėjui
​2020-11-23
ESO įpareigota iš naujo apskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui
2020-11-16
Gaminančio vartotojo elektros kiekio apskaita pradedama tik sudarius sutartį su operatoriumi bei įrengus skaitiklį
​2020-11-06
VERT: ESO nepagrįstai vartotojui priskyrė apmokėti už elektros tinklų vystymą
​2020-10-19
VERT: ESO pagrįstai įrengė komercinę apskaitos spintą kitoje vietoje nei vartotojas pageidavo
​2020-10-19
VERT: ESO elektros įrenginių prijungimo įmoką vartotojui apskaičiavo pagrįstai
​2020-10-19
VERT: UAB „Ignitis“ bei AB „ESO“ vartotojui pagrįstai apskaičiavo mokėtiną sumą už suvartotą, tačiau neapskaitytą elektros energiją 
​2020-10-05
Vartotojo pareiga – apmokėti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį
​2020-09-14
Įsigijus naują būstą, jo savininkas privalo atsiskaityti už suvartotą elektros energijos kiekį
​2020-09-01VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius“ perskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui
​2020-08-18Kokiais atvejais pagrįstai gali keistis preliminari prijungimo prie elektros tinklų įmoka?
​2020-08-18Vartotojo pareiga – atsiskaityti už suvartotą elektros energiją
​2020-08-17Kokiais atvejais elektros energijos tiekimas gali būti atnaujintas, o kada reikia kreiptis dėl elektros įrenginių prijungimo?
​2020-08-10Ką reikia žinoti, jei vieną mėnesį neapmokama sąskaita už elektros energiją?
2020-07-07
VERT: keičiant šildymo būdą iš centralizuoto į dujinį, būtina turėti statybos užbaigimo aktą  
2020-06-22 VERT: už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą vartotojui turės būti sumokėti delspinigiai  
2020-06-22 VERT įpareigojo AB „Energijos skirstymo operatorius" kuo greičiau prijungti vartotojo įrenginius prie elektros tinklų  
2020-06-09 Kodėl sutartyje su vartotoju nurodoma preliminari elektros įrenginių perkėlimo kaina?  
2020-05-22 Vartotojo pareiga – atsiskaityti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį
2020-05-22 VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą dėl skolos už elektros energiją  
2020-04-28 Ką turi žinoti vartotojas, jei ženkliai išaugo prijungimo prie elektros tinklo įmoka?
2020-03-04 VERT išsprendė vartotojo ir UAB „Ignitis" ginčą  
2020-03-04 VERT: į prijungimo įmoką vartotojams negali būti įskaičiuojami tinklo vystymo darbai  
2020-03-04 VERT primena, kaip vartotojams kompensuojama už savo lėšomis atliktus projektavimo darbus  
2020-01-31 Kada operatorius gali atsisakyti atnaujinti elektros energijos tiekimą?  
2020-01-21 Ar reikia mokėti už elektros energiją, jei nėra sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis?
2019-12-27 Kokiais atvejais vartotojui reikia mokėti už leistinąją naudoti galią?
2019-12-20 AB „Energijos skirstymo operatorius" – įpareigojimas perskaičiuoti vartotojo prijungimo įmoką
2019-11-04 AB „Energijos skirstymo operatorius" – įpareigojimas prijungti vartotojo elektros įrenginius, padidinant leistinąją naudoti galią
2019-09-23 Kaip skirstoma elektros energija bendrosioms reikmėms, nesant pastato administratoriaus?
2019-09-23 Ar gali būti skaičiuojami mokėjimai už elektros energiją iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo?
2019-06-13 Kaip grąžinama permoka už elektros energiją, jei atsiskaitoma pagal vidutinį suvartojimą?
2019-06-13 Jei vartotojas laiku nedeklaruoja apskaitos prietaiso rodmenų, kaip atsiskaitoma už elektros energiją?
2019-05-31 Vartotojas turi atidžiai deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį
2019-05-22 Kokiais atvejais reikia mokėti už leistinąją naudoti galią, jei objekte nevartojama elektros energija?
2019-05-22 UAB „Lietuvos energijos tiekimas" įpareigota perskaičiuoti vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį
2019-04-29 Vartotojo pareiga – laiku deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį
2019-02-07 UAB „Lietuvos energijos tiekimas" – įpareigojimas panaikinti skolą vartotojui
2019-01-29 Elektros įrenginių perkėlimas: kada už tai moka vartotojas, kada – įmonė?
2019-01-29 Vartotojų pareiga – reguliariai deklaruoti ir apmokėti už suvartotą elektros energiją
2019-01-22 Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, jei netiksliai veikė apskaitos prietaisas?
2018-12-03 AB „Energijos skirstymo operatorius" įpareigota kuo greičiau prijungti naują gamtinių dujų vartotoją
2018-09-17 Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, sugedus apskaitos prietaisui?
2018-09-17 Skola už elektros energiją: kada ją teks apmokėti už ankstesnį buto savininką?
2018-09-07 Elektros energijos suvartojimas: kada vartotojas turi deklaruoti rodmenis?
2018-08-13 Elektros įrenginių prijungimas: ką apie įmokos skaičiavimą turi žinoti vartotojas?
2018-07-25 Informacija gaminančiam vartotojui: kada operatorius turi įrengti apskaitos prietaisus?
2018-06-26 Kodėl reikia mokėti už leistinąją naudoti galią, jei objekte nevartojama elektros energija?
2018-04-23 Atsiskaitymas už elektros energiją: kokiais atvejais privaloma apmokėti nepriemoką?
2018-04-06 Kokiais atvejais elektros energijos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį?
2018-04-03 Atsiskaitymas už suvartotą elektros energiją: kokias pareigas turi vartotojas?
2018-03-12 Kada vartotojo reikalavimas perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį – pagrįstas?
2018-02-06 Būtina atidžiai deklaruoti elektros energijos skaitiklio rodmenis

Dujų sektorius

​2021-01-22VERT: prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos taikoma aktuali prijungimo įmokos apskaičiavimo tvarka
​2021-01-11VERT: kada vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti centralizuoto SND tiekimo sutartį?
​2020-12-07
Kada vartotojas gali vienašališkai nutraukti centralizuoto SND tiekimo sutartį? 
2020-11-03
AB „Energijos skirstymo operatorius“ pagrįstai vienašališkai nutraukė objekto dujofikavimo paslaugos sutartį su vartotoju
2020-11-03
Kokiais atvejais gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartis gali būti pratęsta vienašališkai?
​2020-10-21
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas kompensuoti vartotojų patirtas teisines išlaidas 
​2020-09-03
AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas perskaičiuoti suvartotą gamtinių dujų kiekį
​2020-09-03Kokiais atvejais skirstomųjų tinklų operatorius gali vienašališkai nutraukti dujofikavimo sutartį?
​2020-08-18AB „Energijos skirstymo operatorius“ – įpareigojimas perskaičiuoti ūkio subjekto suvartotą gamtinių dujų kiekį
​2020-08-17UAB „Ignitis“ įpareigota anuliuoti mokėjimą ūkio subjektui už viršytus gamtinių dujų vartojimo pajėgumus
​2020-08-10Vartotojai turi deklaruoti tikslų suvartotą gamtinių dujų kiekį
2020-03-04VERT įpareigojo UAB „Ignitis" perskaičiuoti vartotojo suvartotą gamtinių dujų kiekį
2019-10-11 Kada atsiranda pareiga mokėti už gamtinių dujų sistemos pajėgumus?
2019-06-13
Prijungimo prie gamtinių dujų sistemos sutarties nutraukimas: kada vartotojas neprivalo atlyginti operatoriaus patirtų išlaidų?
2018-10-08 Kaip apskaičiuojama prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoka komerciniam vartotojui?
2018-06-26 Įpareigojimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas" panaikinti skolą vartotojui
2018-03-26 UAB „Varėnos dujos" įpareigota nutraukti sutartį su vartotoju

Vandens sektorius ​

2018-03-26
Geriamojo vandens kaina: kodėl ji skiriasi butų ir individualių namų gyventojams?