Įeiti
Publikuoti: 2016-10-17. Atnaujinta: 2023-03-14

Ginčų bei skundų nagrinėjimas


​​​​​Dėl skundų nagrinėjimo 
Kas yra skundas?
Kokius skundus nagrinėja Taryba?
​Kokius dokumentus pateikti Tarybai kreipiantis dėl skundo nagrinėjimo?
Kokią informaciją nurodyti skunde?
​Kokiu būdu pateikti skundą Tarybai?
Kiek laiko trunka skundo nagrinėjimas?
​Kam galima apskųsti nagrinėjant skundą priimtą Tarybos sprendimą ar procedūrinį sprendimą?
​Dėl vartojimo ginčų nagrinėjimo
Kas yra vartojimo ginčas?
Kaip energijos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojas gali apginti savo teises ar teisėtus interesus?
Kokius vartojimo ginčus sprendžia Taryba?
Ką turėtų daryti vartotojas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti?​
​Per kiek laiko vartotojas turi teisę kreiptis į įmonę dėl kilusio ginčo?
​Per kiek laiko energetikos įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ir pateikti atsakymą?
Per kiek laiko geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų įmonė privalo išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir pateikti atsakymą?
Kaip elgtis, jeigu įmonė atsiunčia raštą, kuriame nurodo, jog netenkina energijos vartotojo reikalavimų arba juos tenkina tik iš dalies?​
Per kiek laiko energijos vartotojas gali kreiptis į Tarybą, jeigu energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonė netenkina jo reikalavimų arba tenkina juos iš dalies?
Kokius dokumentus vartotojas turi pateikti kreipdamasis į Tarybą?
Kokią informaciją nurodyti prašyme nagrinėti vartojimo ginčą?
​Kaip galima Tarybai pateikti prašymą nagrinėti vartojimo ginčą?
​Ar Taryba atsisakys nagrinėti vartojimo ginčą, jei vartotojas pateiks ne visus dokumentus?
Kokiais atvejais Taryba atsisakys nagrinėti vartojimo ginčą?
Kiek laiko trunka vartojimo ginčo nagrinėjimas Taryboje?
Per kiek laiko įsigalioja Tarybos sprendimas dėl vartojimo ginčo?
​Ar Tarybos sprendimas yra privalomas vykdyti?
Kam ir per kokį terminą galima apskųsti priimtą Tarybos sprendimą ar procedūrinį sprendimą dėl vartojimo ginčo išsprendimo?
Ar Taryba nagrinėja ginčus dėl žalos atlyginimo?