Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kur reikėtų kreiptis, norint pirmą kartą prisijungti prie energijos tiekimo tinklų?


​Elektros energetikos įstatymas nustato skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigą prijungti vartotojų ir gamintojų elektros įrenginius, esančius skirstymo veiklos licencijoje nurodytoje teritorijoje, prie skirstomųjų tinklų pagal atitinkamus techninius norminius dokumentus ir technines sąlygas.

Gamtinių dujų įstatymas nustato, kad perdavimo ar skirstymo sistemų operatoriai licencijoje nurodytoje teritorijoje privalo prijungti naujų vartotojų sistemas prie savo sistemų pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas taisykles.

Atitinkamai vartotojas dėl prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų turi kreiptis į elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorių, o dėl prijungimo prie dujų skirstymo sistemos į dujų skirstymo sistemos operatorių.