Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Kur reikėtų kreiptis, jei vartotojas mano buvęs neteisingai apmokestintas dėl energijos tiekėjo keitimo?


​Vartotojas, manantis, kad energetikos įmonė, vykdydama energetikos veiklą, pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pateikdami apmokėti sąskaitas dėl energijos tiekėjo keitimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į energetikos įmonę ir nurodyti savo reikalavimus. Jeigu energetikos įmonė netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, vartotojas turi teisę dėl ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka kreiptis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą. Vartotojo kreipimasis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą neatima vartotojo teisės kreiptis į teismą. Taigi, visų pirma, vartotojas, manantis, kad keičiant energijos tiekėją jam buvo pateikta apmokėjimui nepagrįsta sąskaita, visų pirma turi kreiptis į sąskaitą išrašiusią energetikos įmonę.