Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kur vartotojas gali rasti informaciją apie suvartotą energijos kiekį už atitinkamą (einamąjį) laikotarpį?


Jeigu sutarties šalys nesusitaria kitaip, vartotojas atsiskaito už faktiškai suvartotą energijos (dujų ar elektros) kiekį, nustatytą pagal apskaitos prietaisų rodmenį, kurį vartotojas užfiksuoja paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną ir jį deklaruoja atsiskaitant su tiekimo įmone. Informacija apie faktinį (dujų apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą arba vartotojo deklaruotą dujų kiekį) pateikiama mokėjimo dokumentuose. Mokėjimų dokumentai vartotojui pateikiami ne rečiau kaip du kartus per metus, o vartotojo prašymu arba, kai vartotojas pasirinko gauti mokėjimų dokumentus elektroniniu būdu - ne rečiau kaip kas ketvirtį.​