Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Kur galima rasti informaciją apie atsiskaitymo už suvartotą energiją būdus?


Informaciją apie atsiskaitymo už suvartotą energiją būdus teikia energijos tiekėjai ir įmokų surinkimo paslaugas teikiantys ūkio subjektai. Tokia informacija privalo būti pateikiama su energijos tiekėjais sudaromose sutartyse. Taip pat ši informacija gali būti pateikiama už suvartotą energiją išrašomuose mokėjimo pranešimuose, talpinama energijos tiekėjų ir įmokų surinkimo paslaugas teikiančių ūkio subjektų interneto svetainėse.​