Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Koks yra maksimalus sąskaitos apmokėjimo terminas?


Buitiniam dujų vartotojui atsiskaitymo terminas už per ataskaitinį laikotarpį sunaudotas dujas yra vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. Tuo atveju, kai tiekimo įmonės siunčia atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų.

Buitinis elektros energijos vartotojas už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas su operatoriumi ar tiekėju privalo atsiskaityti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, nebuitiniai vartotojai – per 15 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Nebuitiniai vartotojai turi teisę sutartyje su tiekėju ar operatoriumi susitarti dėl kitokių atsiskaitymo terminių.