Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Koks yra maksimalus sąskaitos apmokėjimo terminas?


Buitiniam dujų vartotojui atsiskaitymo terminas už per ataskaitinį laikotarpį sunaudotas dujas yra vienas kalendorinis mėnuo po ataskaitinio laikotarpio. Tuo atveju, kai tiekimo įmonės siunčia atsiskaitymo dokumentus paštu ar kitais būdais, atsiskaitymo terminas yra einamasis mėnuo po atsiskaitymo dokumento gavimo, bet ne mažiau kaip 20 dienų.

Buitinis elektros energijos vartotojas už per ataskaitinį laikotarpį patiektą elektros energiją, elektros energijos persiuntimo ir kitas su tuo susijusias paslaugas ir (ar) galią su operatoriumi ar tiekėju privalo atsiskaityti per 20 kalendorinių dienų nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, jeigu šalys susitaria dėl kitokio atsiskaitymo būdo (tiesioginis debetas ir kita).