Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Kokių veiksmų turi imtis vartotojas, jeigu jam nutrauktas energijos tiekimas?


Jeigu energijos tiekimas vartotojui nutraukiamas ne dėl jo kaltės (pvz., dėl techninių priežasčių), vartotojas, apie nutrūkusį elektros energijos tiekimą turėtų nedelsdamas pranešti atitinkamo energijos skirstymo tinklo operatoriui. Jei tiekimas buvo nutrauktas dėl to, kad vartotojas per nustatytą terminą neatsiskaitė už pateiktą energiją ar nevykdė kitų sutartyje numatytų esminių sąlygų, tokiu atveju, vartotojui pašalinus jam nurodytus trūkumus ir (ar) sumokėjus nurodytas skolas ir operatoriui padengtos elektros energijos persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimo bei jo atnaujinimo išlaidos pagal su Taryba suderintus įkainius ir, jei buvo nutrauktas elektros energijos tiekimas tiekėjo prašymu, gavus tiekėjo patvirtinimą apie tiekimo atnaujinimą.​