Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta:

Kokių veiksmų turi imtis vartotojas, jeigu jam nutrauktas energijos tiekimas?


​Jeigu energijos tiekimas vartotojui nutraukiamas ne dėl jo kaltės (pvz., dėl techninių priežasčių), vartotojas, apie nutrūkusį elektros energijos tiekimą turėtų nedelsdamas pranešti atitinkamo energijos skirstymo tinklo operatoriui ir savo tiekėjui. Jei tiekimas buvo nutrauktas dėl to, kad vartotojas per nustatytą terminą neatsiskaitė už pateiktą energiją ar nevykdė kitų sutartyje numatytų esminių sąlygų, tokiu atveju, vartotojui pašalinus jam nurodytus trūkumus ir (ar) sumokėjus nurodytas skolas ir tiekimo išjungimo ir įjungimo išlaidas, elektros energijos persiuntimas ir (ar) tiekimas jam atnaujinamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo operatoriui gavimo.