Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Kokie minimalūs kokybės reikalavimai yra numatyti energijos tiekimui vartotojams?


Energijos pirkimo-pardavimo sutartyje, be kita ko, privalo būti nustatyta tiekiamų paslaugų kokybė.

· Gamtinių dujų kokybės reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“.

· Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“.