Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Kokiam maksimaliam laikotarpiui gali būti sudaroma energijos tiekimo sutartis?


​Buitinio vartotojo sudaromos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartys (su visuomeniniu tiekėju bei su nepriklausomu tiekėju ir elektros energijos persiuntimo paslaugos sutartys su operatoriumi, prie kurio elektros tinklų yra prijungti vartotojo elektros įrenginiai) bei gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartys (su gamtinių dujų tiekimo įmone) yra neterminuotos, jei šalys nesusitaria kitaip.