Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta:

Kokia būtina informacija turi būti pateikta vartotojo sąskaitoje?


Vartotojo sąskaitoje pateikiama informacija:

· apskaitos dokumento pavadinimas, rekvizitai;

· ūkio subjekto, suteikusio paslaugas ar prekes, rekvizitai;

· apskaitos dokumento data;

· paslaugų ar prekių gavėjo rekvizitai;

· paslaugų pavadinimai;

· suteiktų paslaugų vertė pinigais ir (arba) jų kiekis atitinkamais mato vienetais;

· paslaugų teikimo data;

· teikiamos paslaugos vieneto kaina (be PVM);

· PVM tarifas (tarifai);

· PVM suma eurais;

· nuoroda į valstybės institucijų skelbiamų vartotojų organizacijų, energetikos agentūrų ar panašių organizacijų kontaktinę informaciją, įskaitant interneto svetainių adresus, kuriuose galima gauti informacijos apie esamas energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones, lyginamąsias galutinių energijos vartotojų charakteristikas ir energiją naudojančios įrangos technines specifikacijas;

· informacija apie faktinį (elektros apskaitos prietaisais automatiškai nuskaitytą, vartotojo deklaruotą arba teisės aktuose nustatyta tvarka apskaičiuotą) energijos (elektros ar dujų) suvartojimą ir palyginamąjį praėjusių metų to paties laikotarpio suvartojimą.