Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Kas atsako už žalą, padarytą vartotojui dėl energijos tiekimo sutrikimų?


Vartotojas turi teisę reikalauti iš Operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl elektros tiekimo sutrikimo, kuris atsirado Operatoriui netinkamai vykdant arba nevykdant teisės aktais jam nustatytų pareigų.