Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta:

Kas atsako už žalą, padarytą vartotojui dėl energijos tiekimo sutrikimų?


​Vartotojas turi teisę reikalauti iš Operatoriaus atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus dėl elektros tiekimo sutrikimo, kuris atsirado Operatoriui netinkamai vykdant arba nevykdant teisės aktais jam nustatytų pareigų.