Įeiti
Publikuoti: 2020-03-17. Atnaujinta: 2022-08-31

Ką daryti, jei, pakeitus energijos tiekėją, sąskaitas siunčia ir buvęs tiekėjas?


Vartotojui keičiant esamą tiekėją ar nutraukiant elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, elektros apskaitos prietaisų rodmenys fiksuojami paskutinę sutarties galiojimo dieną. Naujas tiekėjas tiekia elektros energiją nuo paskutinių vartotojo deklaruotų rodmenų. Paskutinė sąskaita privalo būti pateikta ne vėliau, kaip per 6 savaites nuo tiekėjo pasikeitimo ar garantinio tiekimo pradžios. Gavus sąskaitą apmokėjimui iš buvusio tiekėjo pasibaigus sutartiniams santykiams, pirmiausia būtina kreiptis į tiekėją bei išsiaiškinti kokiu teisiniu pagrindu ir už kuriuo laikotarpiu suvartotą elektros energiją yra pateikta sąskaita. Kilus ginčui bei nepavykus jo išspręsti taikiai rekomenduojama kreiptis į VERT.​