Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Į ką reikėtų kreiptis, jei sutrinka energijos tiekimas?


Operatorius privalo sudaryti sutartis ir teikti vartotojams elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo vietoje kokybišką elektros energijos persiuntimo paslaugą, persiųsti kokybišką elektros energiją. Elektros energijos persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos" (toliau – Lietuvos standartas LST EN 50160:2010) ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus. Atitinkamai kilus elektros energijos tiekimo sutrikimui, reikia kreiptis į elektros energijos skirstomųjų tinklų operatorių.

Skirstymo sistemos operatorius privalo eksploatuoti, valdyti ir plėtoti jam priklausančią skirstymo sistemą, užtikrinti patikimą skirstymo sistemos darbą, efektyvų ir saugų dujų pristatymą. Atitinkamai kilus dujų tiekimo sutrikimui, reikia kreiptis į gamtinių dujų skirstymo sistemos operatorių.