Įeiti
Publikuoti: 2020-03-18. Atnaujinta: 2022-08-31

Ar dėl prijungimo prie tinklų reikia sudaryti atskirą sutartį?


  • ​Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo 5 punktas įtvirtinta, kad vartotojo ir gamintojo elektros įrenginių prijungimas prie operatorių elektros tinklų yra operatorių suteikiama prijungimo paslauga vartotojui, o 10 punktas nurodo, kad prijungiant vartotojo elektros įrenginius prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų prijungimo sąlygos nurodomos prijungimo paslaugos sutartyje.
  • ​Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo 29 punkte įtvirtina, kad naujo vartotojo dujų sistemos prijungimas yra dujų įmonės suteikiama paslauga naujajam vartotojui, o 26 punkte nurodyta, kad dujų įmonių ir naujų vartotojų dujų sistemų sujungimas atliekamas šių asmenų tarpusavio susitarimu, sudarant naujos vartotojo dujų sistemos prijungimo prie dujų įmonės sistemos sutartį.
  • Taigi, vartotojų elektros įrenginių prijungimas prie skirstomųjų tinklų operatoriaus elektros tinklų bei naujų vartotojų prijungimas prie dujų sistemos atskira paslauga, dėl kurios teikimo sudaroma prijungimo paslaugos sutartis.