Įeiti
Publikuoti: 2015-04-27. Atnaujinta: 2022-06-28

Elektros sektorius


Kiti klausimai

Kokia maksimali leistina galia gali būti suteikiama vienfaziam elektros įvadui?

​Ar yra nustatyti tiekiamos elektros energijos kokybės reikalavimai?

Kokie didžiausi įtampos nuostoliai yra leistini kabelinėje linijoje nuo 10/0,4 kV transformatorinės iki vartotojo elektros įrenginių?
Kas kiek laiko turi būti atlikti vartotojų įžeminimo įrenginių matavimai?
Kieno lėšomis perkeliami energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai – energetikos įmonės ar vartotojo, kuris pageidauja, kad šie objektai būtų iškelti?
Kas turi genėti želdinius, kurie kelia pavojų elektros energijos tiekimo patikimumui ir gyventojų saugumui bei auga elektros tinklų apsaugos zonoje, miesto teritorijoje?
Kas yra elektros tinklų apsaugos zona?
Kokius darbus draudžiama vykdyti elektros apsaugos zonoje be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo?
Ar įsirengus statybinį įvadą reikia gauti pažymą apie elektros įrenginių techninę būklę? Kokius dokumentus pateikti?

Kam kyla pareiga atsiskaityti už el. energiją, jei sutartis dėl elektros energijos tiekimo nesudaryta? 

​Kas yra garantinis tiekimas ir kada jis taikomas?​